Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2436
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - strona 1 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - strona 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT
ZESTAW 1: 1. Wymienić rynki, na których przedsiębiorstwo generuje podaż lub popyt (wystarczy po jednym rynku), podmioty, które występują tam razem z przedsiębiorstwem, okoliczności zawieranych transakcji. Podaż: rynek dóbr i usług; inne podmioty na rynku dóbr i usług to gospodarstwa domowe, państwo, czasem również banki i zakłady ubezpieczeń - zgłaszają one popyt na produkowane przez przedsiębiorstwo dobra i usługi. Występują również inne przedsiębiorstwa, które tworzą konkurencję. Przepływy pomiędzy podmiotami mają charakter ekwiwalentny - w zamian za środki pieniężne podmiotów popytowych, przedsiębiorstwo dostarcza dóbr i usług. Podmioty popytowe mają możliwość narzucania warunków transakcji, ze względu na dużą konkurencję. Popyt: rynek pracy. Inne podmioty to gospodarstwa domowe, które są podmiotami podażowymi - oferują usługi pracy. W tym przypadku przedsiębiorstwo, jako podmiot popytowy, może stawiać warunki gospodarstwom domowym. Dominują również przepływy ekwiwalentne - gospodarstwo domowe dostarcza usług pracy w zamian za środki pieniężne. 2. Podać przykłady strumieni redystrybucyjnych (wystarczą 2), podmioty, które je generują i okoliczności zawieranych transakcji. Strumieniem redystrybucyjnym są podatki. Strumień generują gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki i zakłady ubezpieczeń; wpływa on do państwa. Podatki są świadczeniami przymusowymi. Jako strumienie redystrybucyjne, są bezzwrotne, nieodpłatne i nie uzyskuje się w zamian za nie żadnego świadczenia. Są również powszechne (dotyczą wszystkich podmiotów). Strumieniem redystrybucyjnym są również zasiłki. Generuje je państwo, a beneficjentem są gospodarstwa domowe. Aby uzyskać zasiłek, trzeba spełniać konkretne kryteria. Jako strumień redystrybucyjny, zasiłek jest bezzwrotny i nieodpłatny. Państwo nie wymaga od beneficjenta żadnego świadczenia w zamian za zasiłek. 3. Opisać funkcję kapitałową systemu bankowego. Funkcja kapitałowa systemu bankowego oznacza, że gromadzi on i alokuje środki finansowe w różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze. Gromadzenie środków odbywa się przez kumulowanie oszczędności gospodarstw domowych, które następnie bank może alokować, inwestując je na rynku finansowym (przez kupowanie akcji lub obligacji, ale i przez udzielanie kredytów przedsiębiorstwom). Dzięki tej funkcji środki mogą przepływać od jednostek zgłaszających ich nadmiar (ale i chęć pomnożenia ich) do jednostek zgłaszających zapotrzebowanie na te środki. 4. Co to znaczy, że pieniądz papierowy jest pieniądzem symbolicznym? Pieniądz papierowy jest pieniądzem symbolicznym, ponieważ nie ma za sobą poparcia żadnego realnego towaru (jak kiedyś np. Banknoty miały oparcie w zasobach złota w bankach), a jedynie opiera się na umowie społecznej i zaufaniu do emitenta - banku centralnego, a więc pośrednio i państwa. Pieniądz papierowy ma określoną wartość, ponieważ wszyscy zgadzają się z tą wartością i akceptują ją. Wartość pieniądza jest większa niż materiał, z którego został wykonany.

(…)

… skalę się kreuje pieniądz, przez regulację podaży gotówki w gospodarce (bazy monetarnej, w oparciu o którą kreuje się pieniądz) oraz przez regulację stopy rezerw obowiązkowych (wpływającej na współczynnik kreacji depozytów). 2. Podatek progresywny - czym się różni od liniowego? Przykłady obu. Podatek progresywny jest to podatek, którego stawka rośnie wraz ze wzrostem dochodu; podatek liniowy
… środków na inwestycje. Obejmuje transakcje w zakresie instrumentów finansowych średnio- i długoterminowych. Rynek giełdowy jest to rynek regulowany, rządzący się ścisłymi prawami, na który dostęp mają tylko bardzo dobre spółki, takie, w które inwestowanie jest względnie bezpieczne. Następuje tu obrót zestandaryzowanymi instrumentami finansowymi. Transakcje zawiera się w specjalnie wydzielonymi miejscu…
… do redyskonta, zwiększając tym samym podaż pieniądz w gospodarce. 4. Kreacja pieniądza bankowego kreacja pieniądza bankowego następuje w oparciu o pieniądz, wyemitowany przez bank centralny. Ma na nią wpływ ilość pieniądza, pozostająca w formie gotówki u podmiotów gospodarczych oraz wysokość stopy rezerw obowiązkowych. Bank pieniądze, które pozostają w jego dyspozycji może przeznaczyć na akcję kredytową; musi jednak wpłacić na swoje konto w banku centralnym odpowiedni procent otrzymanej kwoty (wyrażony właśnie przez stopę rezerw obowiązkowych). Z pozostałych środków może udzielić kredytu; następuje kreacja pieniądza. Przy założeniu, że całość środków z tego kredytu zostanie ponownie wpłacona - do innego banku - który to bank znów udzieli z nich kredytu po odłożeniu na swoje konto odpowiedniego procentu, a środki…
… i pozagiełdowy. Rynek pieniężny jest rynkiem transakcji krótko-, a w rynek kapitałowy transakcji długoterminowych. Na rynku międzybankowym zawierane są transakcje pomiędzy bankami, mające na celu uzupełnienie czasowych niedoborów płynności, m.in. Umożliwienie bankom wypłat bardzo dużych kwot w przeciągu 24 h. Banki z nadpłynnością oferują tu środki bankom z niedopłynnością. Przedmiotem transakcji są depozyty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz