Otoczenie organizacji mikro i makro - strona 19

Instytucje w procesie wychowawczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1253

wyrobione w nim pod wpływem rodziny i otoczenia sąsiedzkiego. Jakie są główne założenia ideału szkoły pracy...

Socjologia wychowania - 10 i 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Leszniewski
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1764

wyrobione w nim pod wpływem rodziny i otoczenia sąsiedzkiego. Jakie są główne założenia ideału szkoły pracy...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

z ugrupowaniami imigracyjnymi. Do nauk ekonomicznych zalicza się: makro i mikro-ekonomię, finanse, marketing...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

z ugrupowaniami imigracyjnymi. Do nauk ekonomicznych zalicza się: makro i mikro-ekonomię, finanse, marketing...

Zarządzanie SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3794

postępowania rynkowego proces decyzyjny konsumenta wpływ czynników otoczenia w kształtowaniu procesu...

Teoria komunikowania masowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Rulka
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2016

, tzn. między poszczególnymi mediami jako elementami systemu oraz między nimi i otoczeniem ustala...

Badania marketingowe - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2499

, analiza i interpretacja danych, pomagających kierownictwu przedsiębiorstwa w zrozumieniu jego otoczenia...

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3850

; organizacja coraz wolniej reaguje na dynamiczne zmiany w otoczeniu; dalszy wzrost jest spowolniony i zakłócony...