Otoczenie organizacji mikro i makro

Otoczenie organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2758

  Otoczenie celowe (bliższe, mikro) Właściciele (akcjonariusze) Konkurenci Klienci Dostawcy Organizacje...

Wykład - Analiza strategiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

strategicznej: analiza otoczenia w skali makro i mikro analiza przedsiębiorstwa (zasobów i konkurencyjności...

Pojęcie etyki biznesu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1764

/ mezo / makro i globalny) Mikro - ludzie Mezo - organizacje Makro - gospodarka narodowa Globalny...

Organizacja w otoczeniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

. Otoczenie bliższe/ konkurencyjne/ Bezpośrednie/ celowe/ mikro Organizacja Otoczenie dalsze/ ogólne...

Szanse i zagrożenia w otoczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

nabywcami. Otoczenie składa się z makro- i mikro otoczenia. Makrootoczenie obejmuje czynniki wpływające...

Metody nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

między organizacją a jej otoczeniem oraz usprawnianie funkcjonowania różnego rodzaju organizacji ze szczególnym...

Strategia organizacji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 392

STRATEGIA ORGANIZACJI 3 podejścia: 1. Interakcja organizacji i jej otoczenia: od zewn. do wewn...