Organizacja w otoczeniu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja w otoczeniu-opracowanie - strona 1 Organizacja w otoczeniu-opracowanie - strona 2 Organizacja w otoczeniu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Organizacja w otoczeniu Pojęcie i struktura otoczenia organizacji
Relacje organizacji z wybranymi składnikami jej otoczenia
Cechy otoczenia organizacji
Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
1. Organizację w kontekście otoczenia rozumie się jako instytucję czyli organizm złożony ze ściśle ze sobą powiązanych elementów np. szkoła.
Otoczenie - to wszystko co jest poza organizacją i może na nią wpływać.
Otoczenie bliższe/ konkurencyjne/ Bezpośrednie/ celowe/ mikro
Organizacja
Otoczenie dalsze/ ogólne/ pośrednie/ makro
Otoczeniem organizacji jest to wszystko co:
- znajduje się na zewnątrz niej, co może na nią wpływać, bądź wpływa, to na co organizacji może wpływać.
Generalnie otoczenie stanowią:
- zjawiska,
- procesy,
- instytucje.
Otoczenie dzieli się na:
a) Z punktu widzenia grup interesu zewnętrznego:
Ogólne - zespól szerokich wymiarów i sił, wśród których działa organizacji i które tworzą ogólny kontekst dla tych działań, w otoczeniu tym wyróżnia się sferę:
- ekonomiczną - wyraża ogólną kondycję i żywotność systemu gospodarczego, w którym organizacja funkcjonuje. Zalicza się do niej: inflację, stopy procentowe, wartość złotego,
- techniczna - wyraża metody pozwalające przekształcać zasoby w produkty i usługi np. postęp techniczny, cykl życia technologii,
- społeczna - zawiera wszystkie składowe ludności danego kraju, regionu, a wśród nich obyczaje, nawyki, systemy wartości, cechy demograficzne, bezrobocie,
- prawno-polityczna - obejmuje państwową regulację działalności gospodarczej i ogólne stosunki między gospodarstwem a państwem oraz wpływy polityczne w szczególności nastawienie rządu do działalności gospodarczej i ogólne stosunki między gospodarstwem a państwem,
- międzynarodowe - wyraża zakres w jakim organizacji uczestniczy w działalności innych krajów lub pozostaje pod jej wpływem np.: cła, relacje walutowe, kryzysy gospodarcze.
Bliższe - tworzone jest przez konkretne organizacje lub grupy z konkurencji, klienci, dostawcy, regulatorzy, jednostki, które mogą kontrolować i regulować na drodze prawnej politykę i sposób działania organizacji.
Grupy interesu - zespoły tworzone w celu zapobiegania o wpływy na działalność gospodarczą
b) z punktu widzenia oddziaływania:


(…)

… częstotliwość wprowadzania nowości do produkcji,
- coraz szerzej do wszystkich obszarów wkracza automatyzacja, robotyzacja, komputeryzacja,
- następuje przestawienie na produkcję mniej materiało i energochłonną,
- rośnie znaczenie informacji,
- rosną wymagania w stosunku do jakości wykonawstwa, niezawodności, terminowości dostaw,
- rośnie znaczenie marketingu, zarządzania strategicznego i logistyki,
- wzrasta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz