Metody nauki o organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody nauki o organizacji - strona 1

Fragment notatki:


1. Przedmiot, podmiot i metody nauki o organizacji: „organizacje są wszechobecne w naszym życiu
stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju współczesnych społeczeństw
tak powszechnym zjawiskiem społecznym zainteresowała się nauka próbując je poznać, opisać i sformułować wnioski praktyczne zmierzające do tego, aby organizacje lepiej służyły zaspokajaniu potrzeb ludzi, którzy je stworzyli”.
zatem podmiotem badań (obiektem badawczym) nauki o organizacji są różnorodnego rodzaju organizacje rozumiane jako system społeczny
przedmiot badań (obszar zainteresowań) natomiast stanowi istota, budowanie, funkcjonowanie, relacje między organizacją a jej otoczeniem oraz usprawnianie funkcjonowania różnego rodzaju organizacji ze szczególnym uwzględnieniem człowieka jako głównego podmiotu organizacji do głównych metod badawczych nauki o organizacji zaliczyć można: metody ogólne (wnioskowania logicznego)
analiza i synteza
dedukcja, indukcja, analogia, redukcja
metody szczegółowe
obserwacyjna
sondażu diagnostycznego przy pomocy ankietowania lub wywiadów
analiza dokumentacji źródłowej statystyczna
modelowania (graficznego, fizycznego lub matematycznego)
monograficzna studium przypadku (key study)
Cechą charakterystyczną nauki o organizacji jest interdyscyplinarność.
Interdyscyplinarność oznacza iż nauka o organizacji wiele wiedzy, wniosków i metod badawczych czerpie z innych nauk takich jak: ekonomia, prakseologia (sprawne działanie), ergonomia, fizjologia, prawo, psychologia (pracy, organizacji), socjologia, teoria systemów, statystyka, matematyka, nauki inżynieryjne, informatyka i inne. Przez organizację w zależności od kontekstu będziemy rozumieć bądź czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek tej czynności ustrój przedmiotu złożonego, bądź sam obiekt zorganizowany (instytucja) - wewnętrzny układ zależności w skład którego wchodzą ludzie i rzeczy.
Organizacja jako system społeczny „ to względnie trwały system zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów ludzkich, kapitałowych, ideowych i naturalnych pozostający we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia”.
System jest to zbiór elementów powiązanych ze sobą zależnościami przyczynowo - skutkowymi. Możemy wyróżnić systemy naturalne, biologiczne, techniczne, społeczne i informacyjne otwarte i zamknięte makro, mezzo, mikro systemy i podsystemy.
Cechy organizacji jako systemu społecznego: - otwartość ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz