Orientacja przestrzenna - strona 6

Pedagog w szkole

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr Agnieszka Barczykowska
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

sprawności manualnej Ocena orientacji przestrzennej Ocena percepcji wzrokowej Ocena percepcji słuchowej Ocena...

Podstawy terapii część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Grażyna Kwaśniewska
  • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2268

słuchowej Zab. percepcji wzrokowej i Zab .procesu lateralizacji Zab. rozwoju orientacji przestrzennej...