Organizacje otoczenia biznesu - strona 13

Wstęp - organizacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

z otoczeniem, funkcje zarządzania, struktura organizacyjna, podsystemy, procedury, procesy podejmowania decyzji...

Public relations - cele i formy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Badowska
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1848

na celu ustawienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem” Cele PR...

Zarządzanie strategiczne 2

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3920

aby zwiększyć adaptacyjność organizacji doskokowych , jakościowych zmian w jej otoczeniu? Jak wdrażać konieczne...

Wpływ organizacji ,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

) Kierunek wpływu organizacji-> Konsensus(stan najwyższy)

Metody analizy makrootoczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1463

wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację...

Notatki CSR

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

społecznym biznes likwiduje zagrożenia pojawiające się w jego własnym otoczeniu (sytuacje kryzysowe) SOP...