Organizacja formalna - strona 11

Style kierowania - praca

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr inż. Anna Wojtowicz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4508

się: · środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny kadrowe, system wynagrodzeń) · środki...

Szkoły zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274

z tego, że zajmuje on w organizacji formalnej (oficjalnej) pozycję o co najmniej jeden szczebel wyższą w stosunku...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

kulturowy od organizacji. Proces instytucjonalizacji organizacji formalnych – wiąże się z wykształceniem...

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2653

się do skutków działania organizacji. Cele organizacji Sposoby określania celów organizacji: - formalny - cel...

Kultura i jej rola w życiu społecznym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3724

funkcjonowanie organizacji formalnej. Subkultury zawierają najczęściej pewne elementy kultury narodowej i kultury...

BUP-wykłady

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

nadmiernych uproszczeń w toku sporządzania dokumentów. Rodzaje dokumentów: w sferze organizacji formalnej...

Zarządzanie projektami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Marek Wąsowicz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2429

zapewnienie kierownikowi projektu określonych uprawnień do wykorzystywania zasobów organizacji formalna...