Ontologia - strona 31

Historia socjologii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

manifestacji. Metodologia ta znajdowała swe dopełnienie w określonej społecznej ontologii. Ontologia ta miała...

Wprowadzenie do pedagogiki

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2786

przeciwstawne do naturalizmu, głównie w zakresie ontologii, teorii poznania, etyki, estetyki; 2. W metodologii...

Wykłady z filozofii

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • dr Justyna Sprutta
  • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2961

- nauka o bycie( metafizyka; meta - termin poch. od Arystotelesa ontologia). Fizyka - nauka o bycie...

Metafizyka Arystotelesa

  • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

, gdyż nie tworzy on przepaści między swoim systemem a systemami innych filozofów. Ontologia Arystotelesa wyróżnia...