Ontologia - strona 14

Rawlsa teoria sprawiedliwości i komunitaryzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1890

ontologii społecznej) — dotyczącym (społecznej) natury jaźni praktycznym (przez analogię do przedmiotu badań...

Wiedza o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2681

): ontologia dzieła literackiego, teoria poznawcza, aksjologia (wartościowanie) w dziele literackim...

Intertekstualność - gatunki, wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1799

znaczenie i zakres intertekstualności, intertekstualność staje się problemem ontologii dzieła...

Nauka o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491

następujące tendencje: - powiązania z dziedzinami takimi jak epistemologia, ontologia, psychologia - analiza...

Platon - nauka o ideach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

system filozoficzny, którego istotą było: *w ontologii: przekonanie, że istnieje byt idealny i że byt...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Antropologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2506

francuskiej - filozofia podmiotu, cogito - fenomenologia Husserla - ontologia fundamentalna Heideggera...