Ontologia - strona 15

Podstawowe pojęcia z filozofii

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

funkcje poznawcza i kulturotworcza oraz jako etyka t,teoretyczna i praktyczna.Podzial: ontologia-nauka...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

, który wyjaśnia wytwory i przejawy kultury, ontologia, epistemologia, aksjologia kultury. Ściśle związana...

Ściąga z filozofii

 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1995

, czy też poznanie może dotyczyć jakichś konstrukcji myślowych naprawdę nieistniejących. Metafizyka lub ontologia...

Historia doktryn politycznych- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2954

politycznych Ontologia, materializm, idealizm, determinizm, indeterminizm Epistemologia - empiryzm, nacjonalizm...

Zakres filozofii i jej działy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimierz Szałata
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

filozoficznych bywa nazywana metafizyką i ontologią, druga - epistemologią i gnozeologią, trzeciej niektórzy dają...

Parmenides - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

przekształceniu dotychczasowej filozofii o nachyleniu kosmologicznym w ontologię. Nawiązał do Ksenofanesowego...

Renesansowy platonizm - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

- za pomocą słów i gestów. Rozwinął spirytualistyczną ontologię - samoświadomość i wolność Boga...