Wykład - opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - opracowanie do egzaminu - strona 1 Wykład - opracowanie do egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

13. Kartezjusz czyli Rene Descrates ur. się w 1596 roku. Prowadził burzliwe życie jeżdżąc po Europie.Studjując filozofię, nabierał coraz głębszego przekonania o swojej niewiedzy.Podobnie jak Sokrates był racjonalistą -rozumowo pojmował świat.
Jest twórcą nowożytnej filozofii.Przede wsystkim interesował sie tym co możemy wiedzieć, a więc zagadnieniem pewności naszego poznania
Drugim wielkim problemem jaki rozważał był stosunek między duszą a ciałem
Był jak Platon przekonany że istnieje wyraźna granica między duchem(rzeczą myslącą -res cogitas)i ciałem(rzeczą rozciągłą-res extensa)
w książce "rozprawa o metodzie"stawia pytanie jaka metoda powinien posługiwać się filozof przy rozwiązywaniu problemu filozoficznego.
Stwierdza najpierw że nie wolno nam uważać czegoś za prawdziwe dopóki całkiem jasno i wyrażnie nie poznamy że to prawda. By to osiagnąć konieczne może okazać się
rozłożenie problemu na wiele pojedynczych cząstek. Potem analizować każdy szczegół i składać(od szczegółu do ogółu)-metoda arytmetyczna.
Stawia sobie za cel osiągniecie pewnej wiedzy o naturze istnienia i zaczyna od stwierdzenia że w punkcie wyjścia powinno się zwątpić we wszystko.
Uważał że nie możemy ufać nawet naszym zmysłom.
Był pewien tylko że wątpi, a więc myśli, a jeśli mysli to pewne jest że jest istotą myslaćą
Pojmuje tylko że jest myślącym ja, rozumie także że owo myslace ja jest bardziej rzeczywiste niż fizyczny świat
który postrzegamy naszymi zmysłami
zdając sobie pytanie czy jest coś jeszcze co postrzega z taka samą intuicyjnąpewnością jak to że jest istotą myslącą dochodzi do wniosku że ma także jasne wyobrażenie istoty doskonałej
idee taką miał zawsze i oczywiste dla niego że nie może ona pochodzić od niego samego
Twierdzi że wyobrażenie istoty doskonałej nie może pochodzić od istoty, która doskonała nie jest
Tak więc idea ta musi pochodzić od Boga
Dla Kartezjusza istnienie Boga jest równie oczywiste jak to że jest istotą myślącą.
Gdyby nie istota doskonała nie mielibyśmy jej wyobrażenia. My bowiem jesteśmyniedoskonali więc idea doskonałości nie może pochodzić od nas samych
Idea doskonałości(Boga)jest ideą wrodzoną.
Kiedy rozum poznaje coś jasno(relacje matematyczne)to musi tak być bo doskonały Bóg nie wprowadzałby nas w bład
twierdzi że rzeczywistość zewnętrzna różni się od rzeczywistości myśli
2 substancje res cogitas-dusza myslącą i res extensas-materia.
Duszy nie można podzielić na mniejsze części, nie zajmuje miejsca w przestrzeni.
Materia jest rozciągła, zajmuje miejsce w przestrzeni i zawsze można ją podzielić -nie jest świadoma.


(…)

… pojęć do poznanych przedmiotów,lecz same pojęcia w takiej postaci w jakiej znajdują się w umyśle ludzkim
-genetyczna,określająca naturę pojęć na podstawie ich pochodzenia
-analityczna,zakładająca,że dla zrozumienia pojęć wystarczy odnaleźć ich proste składniki
Przyjął że wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia.Nie ma bowiem idei wrodzonych ,umysł jest nie zapisaną tablicą (tabula rasa) i zostaje zapisany dopiero przez doświadczenia.
Twierdzi że nie ma niczego w umyśle czego nie byłoby wcześniej w zmyśle.
Doświadczenie wg.Locke'a nabywamy na dwóch drogach: doświadczając rzeczy zewnętrznych (postrzeżenia) i doświadczając samych siebie(refleksje)
SPIRYTUALIZM-jeden z kierunków monizmu zakładający że w świecie rzeczywistym istnieja tylko substancje duchowe(dusze).Tym samym przeciwstawia się wszelkim…
…,nie myślą.Człowiek jest istotą podwójną, ma niematerialna dusze jak i ciało.(Augustyn, św. tomasz z Akwinu)
To co myślimy w ciele dzieje się w duszy niezależnie od ciała procesy cielesne nie mają takiej wolności.
14.Wyjaśnij główne założenia filozofii Johna Locke'a.Porównaj dwa terminy filozoficzne-spirytualizm i materializm.Wskaż przedstawicieli.
John Locke(1632-1704)filozof angielski i czołowy przedstawiciel…
… rzeczywiście ,lecz są tylko odmianą substancji duchowych.
Pewną koncepcje bazującą na tym założeniu jest monadologia Leibniza. Zakłada on, że ostatecznym badaniem świata są monady czyli usze
a)posiadając świadome życie psychiczne, czyli duszę b)posiadające nieświadome życie psychiczne, czyli ciała

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz