Wykład - główne założenia filozofii Spinozy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - główne założenia filozofii Spinozy - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw główne założenia filozofii Spinozy. Przedstaw dwie podstawowe odmiany idealizmu. Wskaż na przedstawicieli obydwu kierunków.
Benedykt SPINOZA - żył od 1632 do 1677, pochodził z rodziny żydowskiej osiadłej w Niderlandach i w kraju tym spędził całe swoje życie. System Spinozy miał charakter monistyczny, przezwyciężał przeciwstawienie ducha i materii, choć nie sprowadzał ducha do materii ani materii do ducha.
Poglądy Spinozy : 1. PANTEIZM Pojmował poznanie podobnie jak Kartezjusz: racjonalistycznie. Miarą prawdy i dla niego była jasność i wyraźność, a rozum, poznający w sposób jasny i wyraźny był dla niego jedynym źródłem prawdy. Przejął również typową dla racjonalistów myśl, że matematyka jest wzorem nauki. Przyjąwszy pewne definicje i aksjomaty, na podstawie ich dowodził dalszych twierdzeń. W filozofii Kartezjusza popierał jej dualizm: dualizm Boga i świata, myśli i rozciągłości, dusz i ciała, wolności i mechanizmu. Natomiast z definicji substancji Kartezjusza wnosił, że substancja jest tylko jedna, a jest nią Bóg. Bo aby coś istniało samo przez się, nie może być niczym ograniczone; musi być nieskończone, a nieskończona substancja- to Bóg . Poza Bogiem nie może więc być subtancji. Stąd wynika, że wszechświat nie może istnieć poza Bogiem, lecz tylko w Bogu. Przez ten panteizm miał zostać przezwyciężony dualizm Boga i świata.
2. DETERMINIZM
Własności świata wywodzą się z natury Boga, wywodzą się zeń wedle praw logicznych. Świat podlega tym samym prawom logicznym, którym podlegają idee abstrakcyjne. Nie ma w świecie przypadku ani wolności. Cała przyroda jest mechanizmem; a człowiek, jego czyny i dzieła, społeczeństwo, państwo, cała kultura- to wszystko jest koniecznym wytworem mechanicznie rozwijającej się przyrody. MATERIA I DUCH Bóg, który z natury jest nieskończony posiada nieskończenie wiele przymiotów, z których dwa- myśl i rozciągłość są dostępne umysłowi ludzkiemu. Bóg jest więc substancją myślącą i zarazem rozciągłą. Odpowiednio do tych przymiotów Boga istnieją dwa światy duchy i materialny. PARALELIZM W człowieku ciało jest rozciągłe, a dusz myśląca; niemniej ciało i dusza człowieka są w zgodzie. Nie może to być skutkiem tego, że ciało podlega duszy lub odwrotni; bo ciało i dusza nie mogą oddziaływać na siebie. Porządek myśli i porządek stanów cielesnych odpowiadają sobie wzajem. Odpowiedniość te Spinoza usiłował wytłumaczyć przez równoległość obu. Koncepcja paralelizmu psychologicznego była oryginalnym pomysłem Spinozy pozostającym w związku z jego monistyczną koncepcją bytu. ETYKA RACJONALNA I MISTYCZNA Afekty i czyny ludzkie tak samo są wytworem konieczności; jak wszystko inne i one nie są wolne. Każda istota pragnie zachować swoją naturę i działać wedle niej; kto tak czyni i nie podlega działaniom z zewnątrz, ten jest wolny. Prawdziwą naturę ludzką widział w rozumie. Najwyższe dobro widział w poznaniu; poznanie Boga wzbudza miłość doń i prowadzi do mistycznego z nim połączenia, jest to największe szczęście dostępne człowiekowi .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz