Res extensa

HMP-30.05

 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2275

psychologii jako organizmów żywych. Res cogitans=res extensa Myślenie może się realizować w obiektach...

Kartezjusz-filozofia nowożytna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Gabriel Kisiel
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

więc widzimy ciało, to ono istnieje > Człowiek jest to styk res cogitas i res extensa- substancji rozciągłej...

Filozofia nowożytna-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

. Dwie kategorie bytów: Res cogitans - rzecz myśląca, duch Res extensa - rzecz rozciągła, materia Res cogitans Duch...

Człowiek w filozofii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

: myślącej (res cogitans - element duchowy, rozum) i rozciągłej (res extensa - ciało), które będąc...

Transgresje cielesności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

wtedy oparta na res extensa - pojmowanej jako nagiej konsumpcyjnej zwierzęcości, która zwątpiła...

Filozofia Nowożytna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2681

z osobowości, czyste procesy. 12. res extensa trzecia z substancji z porządku poznania Kartezjusza-rzecz...