Res extensa

note /search

HMP-30.05

  • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2331

psychologii jako organizmów żywych. Res cogitans=res extensa Myślenie może się realizować w obiektach...

Kartezjusz-filozofia nowożytna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323

więc widzimy ciało, to ono istnieje > Człowiek jest to styk res cogitas i res extensa- substancji rozciągłej...

Filozofia nowożytna-opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 791

. Dwie kategorie bytów: Res cogitans - rzecz myśląca, duch Res extensa - rzecz rozciągła, materia Res cogitans Duch...

Człowiek w filozofii

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372

: myślącej (res cogitans - element duchowy, rozum) i rozciągłej (res extensa - ciało), które będąc...

Transgresje cielesności

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

wtedy oparta na res extensa - pojmowanej jako nagiej konsumpcyjnej zwierzęcości, która zwątpiła...

Filozofia Nowożytna

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Filozofia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3010

z osobowości, czyste procesy. 12. res extensa trzecia z substancji z porządku poznania Kartezjusza-rzecz...