Omnibus - strona 5

Sentencje prawa obligacyjnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

(Pomponius libro quinto ad Sabinum): In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich cz. 1

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
  • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

1 2 CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP. II PROMULGATUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA 1990 3 KODEKS KANONÓW KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH PROMULGOWANY PRZEZ PAPIE¯A JANA PAW£A II WYDZIA£ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIE...

Ius quod ad obligationes II

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

także wtedy, gdy on o tym nie wie, albo na to się nie zgadza. I. 4, 6, 9: De pecunia autem constituta cum omnibus agitur, quicumque...

Sztuka XX wieku rzeźba

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1995

, malarskiego traktowania powierzchni, Dzieła: Śpiewak uliczny 1882, Wrażenie z omnibusu 1883-84, Zakrystian...