Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:

PMP wykład 8 08.12.2009
Art 38 ust. 1, lit. C statutu MTS czytamy, że Trybunał orzeka na podstawie ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane. Mimo względnie oczywistego brzmienia tego sformułowanie można powiedzieć, że budzi ono wątpliwości, kontrowersje zarówno co do swej istoty jak i praktycznego znaczenia. Najpierw zastanówmy się nad tym co to są te zasady ogólne prawa. Czy to jest rzeczywiście źródło prawa międzynarodowego czy tylko podstawa orzekania?? Wiele sądów międzynarodowych zarówno tych ogólnych jak i wyspecjalizowanych czy regionalnych jak np.: Sądy Integracyjne działające w ramach procesów integracyjnych mają wśród swoich podstaw także zasady ogólne prawa. W orzecznictwie międzynarodowym zasady ogólne prawa rzeczywiście się pojawiają i to nie jednokrotnie. Zostały można powiedzieć że tak w jednej ze spraw, sprawie arbitrażowej o której kiedyś kiedyś już wspominaliśmy w sprawie TEKSAKO [ sprawdzić] 1977r. Trybunał arbitrażowy wyraźnie stwierdził, że zasady ogólne prawa stanowią jedno ze źródeł prawa międzynarodowego. Także MTS orzekał na podstawie zasad ogólnych prawa jak choćby w słynnej sprawie Przejścia przez terytorium Indyjskie w 1960 r czy w sprawie Cieśniny Korfu, która była zaminowana 1949r. Wspomina o zasadach ogólnych prawa w opiniach doradczych swoich jak choćby w opinii doradczej dot. zastrzeżeń do Konwencji o zakazie ludobójstwa z 1950 r. Podstawowa kwestia jest jednak taka co to znaczy te zasady ogólne prawa. I tutaj wyjaśnienia orzeczniczego nie ma tak samo nie ma wyjaśnienia traktatowego. A więc tym podstawowym źródłem, które opisuje czym są podstawowe zasady prawa jest doktryna prawa międzynarodowego.
Znamy tutaj szereg sposobów charakteryzowania tych zasad:
Klasyczne podejście - zasady ogólne prawa to są formuły łacińskie, formuły myślenia prawniczego , typu: lex retro non agit- prawo nie działa wstecz. Mater semper certa est - matka jest zawsze pewna. Niektóre z tych zasad mają zabarwienie materialne odnoszą się do rodzaju stosunków, inne mają znaczenie techniczne lub procesowe np.: formuła lex specialis derogat legi generali - przepis szczególny uchyla przepis ogólny, przepis szczególny powinien być stosowany a nie ogólny. Istotnie niektóre formuły łacińskie wyrażają zasady ogólne prawa. Można je zresztą mnożyć. Ale po pierwsze nie wszystkie formuły łacińskie wyrażają zasady ogólne prawa np.: lex posterior czy lex specialis można się zastanawiać na ile to jest zasada ogólna prawa na ile technika stosowanie przepisów czy jakaś logika prawnicza. Są też takie zasady których nie daje się ując formułą bo są nowsze jak np. zasada wolności pracy, a które mogą być uznane ewentualnie za zasady ogólne. Drugi sposób rozumienia jest taki, że

(…)

…. Zasada pacta sunt servanda czy też szerzej obligationes sunt servanda.
Czasami jest też tak że zasady ogólne prawa stają się jednocześnie regułami zwyczajowymi a nawet regułami traktatowymi. Ma to np. miejsce w statutach trybunałów karnych, gdzie pewne zasady np. w statucie rzymskim- jest on lepiej skonstruowany niż -talkie zasady np. nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege nie ma kary bez ustawy…
… pomost między prawem pozytywnym a moralnością, sprawiedliwością czy słusznością. W jednym ze swoich wyroków MTS tj jest spór dotyczący szelfu kontynentalnego, czyli tej części dna morskiego, która jest przedłużeniem naturalnym, jak niektórzy mówią przedłużeniem terytorium lądowego a już się znajdująca pod wodą to życie morskie w 90% tam się mieści, nie w głębinach oceanicznych. Szelf jest też bogaty w różne zasoby: ropa naftowa, gaz ziemny. Niedawne odkrycia w Meksyku czy u wybrzeży Brazylii dotyczą właśnie szelfu kontynentalnego, a więc państwa spierają się wielokrotnie o ten szelf zarówno przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości jak i przed Arbitrażem. Jeden z takich sporów był między Tunezją a Libią w 1982 r. został rozstrzygnięty. A więc szelf na M. Śródziemnym. Trybunał wyraźnie…
… to tak jak mówiliśmy byłyby układami wykonującymi traktaty. Także źródłami prawa mndz tylko, że o charakterze wtórnym, pochodnym. Także różne dokumenty konferencji mndz. W końcu niektórzy uważają ze także akty organizacji pozarządowych mogą być uznane za soft law zwłaszcza wtedy kiedy ona są włączone do obrotu mndz. Te organizacje mndz to np. Greenpeace, miedzynarodowy komitet czerwonego krzyża, federacja komitetów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz