Okienko - strona 14

Pomiar kątów poziomych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1141

, w pierwszym okienku wpisujemy stanowisko A. W kolumnie 2 wpisujemy w kaŜdym okienku osobno kolejno numery...

Ekonomika budownictwa cz.2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4018

wysokość. Nakłady na odeskowanie i ołacenie konstrukcji dachowych uwzględniają wykonanie okienek...

Bazy danych treści wykładów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Maria Szczepańska
 • Bazy danych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

okna OknoKomunikatu - wyświetlenie okienka z komunikatem o treści określonej argumentem IdźDoRekordu...

Podstawy terapii część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1883

a) Czytanie pojedynczych sylab w okienku b) Czytanie w okienku pojedynczych wyrazów c) Czytanie tekstów...

Specyfika usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

okienka. W efekcie tę samą usługę, np. wpłacanie oszczędności na książeczkę w PKO BP, możemy mieć...