Przetwarzanie tekstów - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetwarzanie tekstów - wykład. - strona 1 Przetwarzanie tekstów - wykład. - strona 2 Przetwarzanie tekstów - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal PRZETWARZANIE TEKSTÓW  • praca z dokumentami  • formatowanie znaków i akapitów  • obiekty graficzne  • style  • korespondencja seryjna  • przypisy • wydruki  • recenzowanie dokumentów • Większość obecnie używanych  edytorów tekstu pracuje w trybie graficznym, tzn. na  ekranie widzimy od razu efekty formatowania tekstu.  • WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get, pol. To Co  Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz) – klasa programów do  składu tekstu • Przykłady edytorów (procesorów tekstu) pracujących w  trybie WYSIWYG: Microsoft Word (część pakietu MS  Office), Word Perfect (część pakietu WordPerfect Office),  Writer (część pakietu Open Office) Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 2 • Interfejs programu Word z pakietu MS Office 2011 wstążka pasek  przewijania linijka  pionowa dostęp do  dodatkowego  menu karta  widoków Praca z dokumentami • Otwieranie dokumentów zapisanych na dysku:  [Plik][Otwórz] lub [Plik][Ostatnio używane] • Utworzenie nowego dokumentu na podstawie szablonu: [Plik][Nowe] i wskazanie jednego z dostępnych szablonów • Zapisanie dokumentu do pliku: [Plik][Zapisz] lub  [Plik][Zapisz jako] (można zmienić nazwę i typ pliku – np.  zapisać dokument w starszej wersji edytora) • Zamykanie dokumentu: [Plik][Zamknij] • Koniec pracy z edytorem: [Plik][Zakończ] Różne widoki dokumentu • widok wydruku: widok dokumentu w postaci takiej, w jakiej  będzie wydrukowany • Odczyt pełnoekranowy: podgląd dokumentu na całym ekranie • Układ sieci Web: wyświetlenie dokumentu tak, jakby wyglądał  jako strona sieci • Konspekt: możliwe jest wyświetlenie konspektu dokumentu,  np. tylko tytułów rozdziału • Wersja robocza: niektóre elementy formatowania są  niewidoczne, używana do przeglądania i poprawiania tekstu  Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 3 Wprowadzanie tekstu • Edytor umożliwia wprowadzanie małych i dużych liter (z  wciśniętym klawiszem ), znaków przystankowych i  cyfr. • Wprowadzanie polskich liter odbywa się z wciśniętym  prawym klawiszem , np.  daje w wyniku „ę”,   daje w wyniku „Ę”. • Wstawianie znaków specjalnych uzyskuje się zwykle za  pomocą polecenia [Wstaw][Symbol] Edycja tekstu • Dla zaznaczenia fragmentu tekstu należy przeciągnąć nad  nim kursor myszy przy wciśniętym lewym jej klawiszu. Zaznaczenie całego tekstu z klawiatury ‐ . • Wyszukiwanie fragmentu tekstu uruchamia się 

(…)

… 
uruchamiane ikoną       lub skrótem <Ctrl><z>.
Formatowanie
Formatowanie dotyczy:
• tekstu: krój i wielkość czcionki, pogrubienie, podkreślenie, 
pochylenie (kursywa), kolor liter
• akapitu: odstęp między wierszami, odstęp między 
akapitami, sposób wyrównania akapitu (do lewej, prawej, 
do środka, wyjustowany)
Akapit:  wiersz lub kilka wierszy zakończonych klawiszem 
<Enter> (znak końca akapitu)
3…
… seryjna
• Korespondencja seryjna wykorzystywana jest dla 
przygotowania wielu listów, etykiet adresowych, kopert i 
listów elektronicznych, w których część danych ma być 
wypełniona automatyczne na podstawie bazy danych. 
• Jako bazę danych do korespondencji seryjnej można 
wykorzystać tabelę przygotowaną za pomocą edytora, 
arkusz kalkulacyjny, tabelę z bazy danych lub dane z 
kontaktów programu Outlook…

• Przygotowane dokumenty można drukować poleceniem 
[Plik][Drukuj]
przycisk drukowania
wybór drukarki
wybór stron do druku
8
Technologie Informacyjne
2012‐02‐12
Recenzowanie dokumentów
• Mechanizm pozwala na pracę kilku osób nad tym samym 
dokumentem
• Włączenie opcji, która zapisuje wszystkie zmiany 
dokonane przez użytkownika w dokumencie – karta 
[Recenzja] grupa [Śledzenie] polecenie [Śledź zmiany]
• Zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz