Odwzorowanie azymutalne wzory - strona 5

Teoria zniekształceń - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

) aby odwzorowanie było regularne Co jest obrazem punktu ( krzywej, kąta, obszaru ) w odwzorowaniu regularnym...

Układy współrzędnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

Bez określenia kształtu Ziemi niemożliwe było ustalenie jej wielkości i prawidłowe odwzorowanie...

Układy współrzędnych na kuli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

odwrotnej, mając współrzędne azymutalne punktu P, moŜna dokonać według wzorów: sin ϕ = cos δ sin ϕ 0 + sin δ...

Odwzorowanie Gaussa-Krugera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

odwzorowawczych. Wzory odwzorowania Gaussa-Krügera (B,L → X,Y) Element łuku: - na elipsoidzie, - na płaszczyźnie...

Odwzorowania stożkowe kuli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

azymutalne i odwzorowanie walcowe można traktować jako szczególne przypadki odwzorowań stożkowych...

Kartografia - pomoce na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

. Odwzorowanie równopolowe (Lamberta): warunek ab = 1 czyli , dla Zatem wzory tego odwzorowania będą miały postać...