Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 6

Statystyka sem4 2/2 wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Barbara Podolec
  • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

, wartość oczekiwana, moment zwykły, moment centralny, wariancja, odchylenie standardowe, własności wartości...

Interpretacje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

zmienności (zróżnicowania) „vd”/”vs” - ile % średniej stanowi odchylenie standardowe; miara dyspersji...

Model regresji liniowej

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

wariancji składników losowych wariancja reszt: odchylenie standardowe reszt: 2. Estymacja standardowych...

Rozkład normalny - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

systematycznych. Błędy losowe pomiaru X podlegają rozkładowi normalnemu z odchyleniem standardowym σ = 10mm...