Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 7

Stochastyczne szacowanie błędu prognozy Ex Ante

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 504

, jeszcze inna 210 itd. Wszystkie odchylenia od wartości nominalnej można traktować jako realizację składnika...

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4305

(Vp -wariancja i σp -odchylenie standardowe)? ryzyko portfela zależy nie tylko od ryzyka składników...

Ekonometria - laboratoria 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

 symetrii składnika losowego    Formułujemy postulat, aby dodatnie/ujemne odchylenia obserwacji zmiennej Y...

Estymacja wariancji- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 889

tygodniowo czasopism na podstawie losowej próby 17 osób. Dla tej próby odchylenie standardowe wynosi 2 sztuki...

Energia elektryczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

= 3859,1 GWh; przeciętne odchylenie pomiędzy rzeczywistą ilością wyprodukowanej energii elektrycznej...