Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 8

Model tendencji rozwojowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

pominiętego wariantu cechy jakościowej ANALIZA WAHAŃ PRZYPADKOWYCH gdzie: Wartość odchylenia standardowego...

Indywidualny model ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

i zinterpretować wartość oczekiwaną wysokości wypłaty Z. Wyznaczyć i zinterpretować odchylenie standardowe...

Statystyka - teoria i zadania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2142

składnikiem losowym, mającym rozkład normalny o średniej 0 i odchyleniu standardowym σ. Na podstawie wyników...

Schemat Gaussa-Markowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2954

odchylenia standardowego. Z kursu statystyki wiadomo, że zmienna losowa zdefiniowana jako: (1...

Estymacja przedzialowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

Jeśli , są wartościami średnich i odchyleń standardowych niezależnych - i -elementowych prób losowych z populacji...

Rozkład chi-kwadrat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

o znanym i nieznanej Jeżeli cecha X populacji ma rozkład normalny z nieznanym odchyleniem standardowym...