Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 21

ZADANIA NA ZAJĘCIA-RACHUNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

że: , , , b) Wyznaczyć dla zmiennej losowej X: wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe. Zad.4...

Dyskretne zmienne losowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

standardowe Odchylenie standardowe zmiennej losowej X, oznaczane przez DX, definiujemy jako pierwiastek...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2345

zmiennej losowej o rozkładzie normalnym Oznaczenie: μ - wartość średnia (oczekiwana) σ - odchylenie...

Statystyka matematyczna

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

zmiennej losowej o rozkładzie normalnym Oznaczenie: μ - wartość średnia (oczekiwana) σ - odchylenie...

Portfel akcji dwóch spółek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443

- odchylenia standardowe stóp zwrotu akcji wchodzących w skład portfela p12 - współczynnik korelacji stóp...

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4627

realizacji zmiennej losowej wokół jej wartości oczekiwanej. Wariancja i odchylenie standardowe stopy zwrotu...

Wzory statystyka-estymatory

 • prof. dr inż. Anna Malina
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2576

ufności dla wariancji (σ) i odchylenia standardowego (σ) Założenia: X~ , , - nieznane, - małe...