Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 22

Regresja wieloraka

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

- składnik losowy, i - numer obserwacji, i=1,2, …,n Oszacowanie zmiennej zależnej: (2) gdzie: b0, b1, …, bk...

Zmienna losowa typu skokowego

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

) Policzmy wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej X o rozkładzie prawdopodobieństwa 0 3 x i -5...

Wnioskowanie statystyczne cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826

- nieznane statystyka ma rozkład studenta o (n-1) stopniach swobody S - odchylenie standardowe z próby...

Wnioskowanie statystyczne cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

- nieznane statystyka ma rozkład studenta o (n-1) stopniach swobody S - odchylenie standardowe z próby...

Przykładowe testy ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4347

z odchyleniem standardowym ±5 g. Zakupiono 100 konserw, których średnia waga wynosiła 245 g. Czy nie zakładano...

Prawdopodobieństwo - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

próby: Twierdzenie 2: Twierdzenie 3 (tzw. Twierdzenie graniczne): Twierdzenie 4: Szacowanie odchylenia...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 987
Wyświetleń: 1813

jest w oparciu o np.: względny błąd predykcji. P 92 Odchylenie standardowe reszt jest miarą dopasowania modelu...