Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 19

Metody aktuarialne-ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności). Zakładając, że w 2008 r. ten portfel będzie złożony z 300...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

i minimalnym.   Wybierz określenie współczynnika zmienności: Iloraz odchylenia standardowego i średniej z próby...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

,x3 . , xn- zmienne objaśniające niezależne u-odchylenie losowe modelu ekon - składnik losowy f...

Ekonometria - weryfikacja założeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 679

odchylenia standardowego D(ε) tej zmiennej: 3 Weryfikacja założeń MNK – Ekonometria, 2012/2013 Barbara...

Twierdzenia graniczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

jest zmienną losową o wartości oczekiwanej równej 2 minuty i odchyleniu standardowym równym 1 minucie. Obliczyć...

Sygnał EMG-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

(wartość średnia, odchylenie standardowe)         linia izoelektryczna ti Liczba faz (wartość...

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4844

się wartości badanej cechy od wartości średniej. WARIANCJA I ODCHYLENIE STANDARDOWE. Średnia arytmetyczna...