Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 18

Analiza i Wizualizacja Danych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219

odchylenie standardowe składnika resztowego, czyli w jakim stopniu na zmienną objaśnianą mają wpływ czynniki...

Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

zmiennej losowej o rozkładzie normalnym Oznaczenie: μ - wartość średnia (oczekiwana) σ - odchylenie...

Statystyka- ćwiczenia 4

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kocot-Górecka
  • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

losowa X określona jako czas budowania piramid Majów ma rozkład normalny z odchyleniem standardowym 15...

METODY STATYSTYCZNE

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645

). Przedziały ufności dla średniej arytmetycznej A. Populacja ma rozkład , znane jest odchylenie standardowe...

Zadania

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jadwiga Gwizdała
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

mają rozkład normalny ze średnią 76% i odchyleniem standardowym 8,2%, obliczyd jaki procent studentów zda...