Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 16

Pytania na egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

5 (dokona kontroli oblicze ) 2 d) Estymator wariancji resztowej ˆ o i odchylenia standardowego ˆ...

Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
  • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

nimi; test ten wymaga znajomości parametrów rozkładu - średniej i odchylenia standardowego całej populacji...

Portfel dwuskładnikowy

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

równaniu: Gdzie: RM - oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego sM -ryzyko (odchylenie standardowe...

Zagadnienia ze statystyki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

. Wyjaśnij poszczególne elementy zapisu. 21. Zapisz przedział ufności dla odchylenia standardowego...