Statystyka - Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - Zagadnienia do egzaminu - strona 1 Statystyka - Zagadnienia do egzaminu - strona 2 Statystyka - Zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Andrzej Czajkowski
Statystyka
Zagadnienia do egzaminu
1. Cechę statystyczną niemierzalną nazywamy skokową jeżeli:
Przybiera tylko niektóre wartości z pewnego przedziału liczbowego.
2. Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu ćwiartkowym, wyrażony w procentach oznacza:
Jaki procent mediany stanowi odchylenie ćwiartkowe.
3. Znak „Ο” używany w publikacjach statystycznych oznacza:
Dane zjawisko występuje.
4. Badanie płac pracowników dwóch zakładów dostarczyło między innymi informacji: w zakładzie A średnia
płaca oraz odchylenie standardowe płac wynosiły odpowiednio 2500zł i 1000zł, zaś w zakładzie B średnia i
odchylenie standardowe wyniosły 2000zł i 800zł. Oznacza to że zróżnicowanie płac było:
Identyczne.
5. Średnia geometryczna jest wyrażana wzorem:


(…)

… -0,98 oznacza to:
Bardzo silną zależność.
1
Dr. Andrzej Czajkowski
Statystyka
Zagadnienia do egzaminu
16. Badana zmienna losowa X ma rozkład normalny. Wówczas zbudowanie przedziału ufności dla odchylenia
standardowego jest możliwe tylko wtedy gdy:
Wylosowana próba jest duża.
17. Współczynnik ufności występujący podczas estymacji przedziałowej parametrów określa:
Prawdopodobieństwo błędu 1 rodzaju…
…. Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu standardowym wynosi 10%. Oznacza to że:
Odchylenie standardowe stanowi 10% średniej arytmetycznej.
26. Dominanta jest to taka wartość cechy która:
Występuje najliczniej w danej zbiorowości.
27. Wskaźniki struktury są wykorzystywane:
Do obliczenia udziału części zbiorowości w całej zbiorowości.
28. Współczynnik asymetrii Ws=-0,83 oznacza:
Silną asymetrię lewostronną…
…. Obliczony współczynnik korelacji liniowej ryx=-0,95, wynika stąd, że między badanymi cechami występuje:
Bardzo silna korelacja.
36. Korelacja dodatnia występuje gdy wartości cechy x rosną:
To rosną z reguły wartości cechy y.
37. Między współczynnikami korelacji ryx i stosunkiem korelacji ηyx zachodzi zawsze relacja:
ηyx ≠ |ryx| albo |ryx| ≠ ηyx
38. Obliczony dla linii regresji współczynnik determinacji R 2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz