Oda do młodości - strona 2

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

. Zwycięski pęd ku słońcu mickeiwczowskiej ody do młodości w wierszu „Młodości moja!” zmienił Ujejski...

Żeromski Stefan - Ludzie bezdomni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1141

, którzy muszą się trudzić przy blaskach gromu. Joasia myśli cytatami z Ody do młodości, biega do teatru...

Leopold Staff - całość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1365

, jakie osnuły debiut poety; odczytano w nim niemal wyzwanie rzucone światu, coś w rodzaju modernistycznej Ody...

Poezja Młodej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

o potędze, snem była również Oda do młodości, jej adresat był jednak szerszy. Indywidualizm Najbardziej...

Wyspiański - Warszawianka i Noc Listopadowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 511
Wyświetleń: 882

17. Wyspiański Stanisław, Warszawianka i Noc Listopadowa [w:] Dramaty o powstaniu listopadowym, Warszawianka, Lelewel, Noc listopadowa, oprac .J. Nowakowski, Wrocław 1967. Wstęp oprac. Jan Nowakowski Powstanie listopadowe w twórczości Wyspiańskiego. Temat ten ma w twórczości autora miejsce szcz...

BENIOWSKI - Juliusz Slowacki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 966

apoteozę. Słowacki przywoływał: Wielka Improwizację, Widzenie księdza Piotra, Odę do młodości, Świteziankę...

Krasiński Zygmunt - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1232

Zygmunt Krasiński Krasiński Z., Irydion , oprac. W. Kubacki, Wrocław 1967, BN I, 42. WSTĘP KILKA UWAG WPROWADZAJĄCYCH. W krótkim czasie po upadku powstania listopadowego- obok obfitej publicystyki, wojennych wierszy i piosenek, historycznego zarysu wydarzeń pióra Maurycego Mochnackiego- ukazały ...

Juliusz Słowacki - dzieła wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

- Oda do radości Schillera i Oda do młodości Mickiewicza. Wiersz jest omówieniem historii powszechnej...