Oczyszczanie ścieków - strona 22

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

ścieków w źródłach ich powstawania 5 - zasoby jak w 4, ale po wprowadzeniu przerzutów wody z innych zlewni...

Infrastruktura i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1386

, melioracje, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków i osiedli. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA nauka...

Zarządzanie produkcją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2772

i stopa dyskonta Sposoby oczyszczania ścieków - Do oczyszczania ścieków służy Oczyszczalnia ścieków...

Eutrofizacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

, że stało się eutroficzne - miasta nad Renem zaczęły oczyszczać ścieki i zredukował się dopływ fosforu...

Strategia czystszej produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

w proc. wytwarzania, gazowych, ∙ oczyszczanie ścieków technologicznych, ∙ przemysłowe wykorzystanie...