Obliczenia do projektu oczyszczalni ścieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia do projektu oczyszczalni ścieków - strona 1 Obliczenia do projektu oczyszczalni ścieków - strona 2 Obliczenia do projektu oczyszczalni ścieków - strona 3

Fragment notatki:

II Obliczenia. Dane wyjściowe do projektu oczyszczalni ścieków Nr M Udział w grupach [%] [-] [tys.] 5 4 3 2 1 [-] [-] [-] 2 80 10 25 35 20 10 130 masarnia 150 3 3 8 1800 3000 550 500 55 1. Bilans ścieków surowych. 1.1. Przepływy charakterystyczne ścieków bytowych dopływających kanalizacją sanitarną. [-] [M] [-] [-] [-] [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 8000 160 1280 16 80 1,50 1,60 1,50 1,60 1920 192 32 4 20000 100 2000 16 125 1,50 1,60 1,43 1,52 2850 270,8 37,5 3 28000 90 2520 16 157,5 1,50 2,50 1,35 2,25 3402 478,4 31,5 2 16000 60 960 16 60 1,75 2,75 1,93 3,03 1848 349,4 6 1 8000 30 240 16 15 2,00 3,00 4,00 6,00 960 360 0 Σ 80000 - 7000 - 437,5 - - - - 10980 1651 107 1.2. Przepływy charakterystyczne dla ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. 130,0 8,0 16,3 5,0 6,0 650,0 487,5 0,0 1.3. Przepływy charakterystyczne dla ścieków przemysłowych. 150,0 10,0 15,0 3,0 3,0 450,0 135,0 0,0 1.4. Przepływy charakterystyczne ścieków surowych. 7280 469 12080 2273 107 Ilość ścieków  dowożonych Rodzaj  zakładu Q pśrd N pd N ph t z C p [g/m 3 ] [m3/d] [m3/d] [h] BZT 5 ChZT Z og N og P og Grupa standardu  wyposażenia  mieszkań Liczba  mieszkańców q w Q śrd t m Q śrh N dw N hw N ds N hs Q maxd Q maxh Q minh [dm3/(Md)] [m3/d] [h/d] [m3/h] [m3/d] [m3/h] [m3/h] ΣQ bśrd ΣQ bśrh ΣQ bmaxd ΣQ bmaxh ΣQ bminh Q dśrd= m3/d t dm= h/d Q dśrh= m3/h N dd= N dh= Q dmaxd= Q dśrd*Ndd= m3/d Q dmaxh= Q dśrh*Ndh*Ndd= m3/h Q dminh= m3/h Q pśrd= m3/d t pm= h/d Q pśrh= Q pśrd/tpm= m3/h N pd= N ph= Q pmaxd= Q pśrd*Npd= m3/d Q pmaxh= Q pśrh*Npd*Nph= m3/h Q pminh= m3/h Q śrd= Q bśrd+Qpśrd+Qdśrd= m3/d Q śrh= Q bśrh+Qpśrh+Qdśrh= m3/h Q maxd= Q bmaxd+Qpmaxd+Qdmaxd= m3/d Q maxh= Q bmaxh+Qpmaxh+Qdmaxh= m3/h Q minh= Q bminh+Qpminh+Qdminh= m3/h 2. Ładunki zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 2.1. Ładunki zanieczyszczeń zawartych w ściekach bytowych dopływających kanalizacją sanitarną. Ładunki jednostkowe: 60 120 55 g/(Md) 12 g N/(Md) 2,5 g P/(Md) Ładunki zanieczyszczeń zawartych w ściekach: 4800 9600 4400 kg/d 960 kg N/d 200 kg P/d 2.2. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowych dowożonych taborem asenizacyjnym. Typowe wartości stężeń zanieczyszczeń: 2000 - 3000 5000 - 8000 3000 - 10000 120 - 200 25 - 50 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowych:

(…)

…=
ŁPog=
ŁbPog+ŁdPog+ŁpPog=
5395
10895
5328
1056
213
kg BZT5/d
kg ChZT/d
kg/d
kg N/d
kg P/d
3. Średnie stężenie zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni.
C0BZT5=
C0ChZT=
C0Zog=
C0Nog=
C0Pog=
ŁBZT5*1000/Qśrd=
ŁChZT*1000/Qśrd=
ŁZog*1000/Qśrd=
ŁNog*1000/Qśrd=
ŁPog*1000/Qśrd=
741
1497
732
145,0
29,28
g O2/m3
g O2/m3
g/m3
g N/m3
g P/m3
4. Równoważna liczba mieszkańców.
RLM=
ŁBZT5/ŁjBZT5=
89916,7

89917…

Całkowity stopień recyrkulacji azotanów.
RV=ηDEN/(1-ηDEN)= 13,1
Rw=RV-Rz= 12,3
trzeba podjąć dodatkowe działania, żeby tlen nie był przenoszony z komory nitryfikacji do komory
denitryfikacji
6.5. Osadnik wtórny.
Zdolność denitryfikacyjna.
PD=ŁN-DEN/ŁMBZT5= 0,19 kgN/kgBZT5
Stosunek objętości komory denitryfikacyjnej do objętości komory osadu czynnego.
VKD/VKOcz= 0,5
6.6. Bilans związków fosforu.
ŁP-ODC=0,2…

ONBIO=ŁM-BZT5*(0,75+0,6*ŁM-Zog/ŁM-BZT5-(0,102*WO*1,072T-15)/(1+0,17*WO*1,072T-15))=
6.10. Masa osadu czynnego w reaktorze.
Mocz=WO*ON=
80807,3 kgsm/d
6.11 Objętość komór osadu czynnego.
ΣVKOcz=Mocz/Xocz=
32068,4 m3
Sumaryczna objętość komór denitryfikacji.
ΣVKD=ΣVKocz*VD/VKOcz=
16034,2 m3
Sumaryczna objętość komór nitryfikacji.
ΣVKN=ΣVKKocz-ΣVKD=
16034,2
m3
3649 kgsm/d
6.12. Wymiary komory nitryfikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz