Proces poboru wody w mieście oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces poboru wody w mieście oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych - strona 1 Proces poboru wody w mieście oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych - strona 2

Fragment notatki:

Proces poboru wody w mieście (cele, nierównomierność rozbioru, wielkości  charakterystyczne) oraz ograniczenia projektowe dla sieci wodociągowych (ciśnienia,  prędkości, średnice).   System wodociągowy ma na celu dostarczenie wody na cele:  - bytowe gospodarstwach domowych (picie, przygotowywanie posiłków, higieny osobistej,  mycia naczyń, prania, utrzymania w czystości pomieszczeń, spłukiwania ustępów itp.) –  uzależnione od standardu wyposażenia mieszkania w urządzenia wodociągowe  i kanalizacyjne,  - hodowlane (pojenie, mycie zwierząt, przygotowywanie karmy, utrzymanie w czystości  pomieszczeń inwentarskich itp.) – uwarunkowane mechanicznym sposobem zaopatrzenia  w wodę,  - bytowe w zakładach pracy i zakładach użyteczności publicznej,  - warsztatów remontowych – zależne od wyposażenia warsztatów w stanowiska pracy    - przemysłowe – jest zależne od typu produkcji (może być bardzo zróżnicowane w czasie  w przypadku przemysłu sezonowego), systemu gospodarki wodno-ściekowej  w przedsiębiorstwie, stosowane procesy produkcyjne,  - robót budowlanych – zależne od zakresu robót, stosowanych technologii, organizacji pracy,  - podlewania zieleńców i upraw przydomowych – zależne od pory roku, pory dnia, warunków  pogodowych,  - przeciwpożarowe,  - własne zakładów wodociągowych (10–15% całkowitego średniego dobowego  zapotrzebowania na wodę).   Konsumpcja wody w czasie jest sumą jej poborów do różnych celów. Występuje więc  zróżnicowanie wskaźników w odniesieniu do różnych okresów. Dla każdego porównywanego  okresu można określić wartość średnią oraz wartości ekstremalne (minimalne i maksymalne),  opisywane przez współczynniki opisujące ich relację do wartości średnich (tzw.  współczynniki nierównomierności). Dla roku kalendarzowego można określić następujące  wartości charakterystyczne:  - zużycie średnie dobowe: Qśrd=Qroczne/365 [l/Md,m 3/d],  - zużycie najwyższe dobowe w skali roku: Qmax,d=Nd(max)*Qśrd,  - zużycie najniższe dobowe w skali roku: Qmin,d=Nd(min)*Qśrd,  - Współczynnik nierównomierności dobowej poboru: Nd(min/max)=Qmax/mind/Qśrd,  - zużycie średnie godzinowe: Qśrh=Qd/24 [l/Mh,l/h,m 3/h,m3/s],  - zużycie najwyższe godzinowe: Qmaxh=Nhmax*Qśrh=Nhmax*Qd/24,  - zużycie najniższe godzinowe: Qminh=Nhmin*Qd/24,  - współczynnik nierównomierności godzinowej poboru wody.  - W praktyce projektowej używa się najwyższe zużycie godzinowe odniesione do dnia o  najwyższym zużyciu dobowym: Q maxh=qmaxmax=Qśrh(maxd)*Nh=Qśrd*Nd*Nh/24.  qmaxmax odpowiada warunkom najniekorzystniejszego obciążenia układu (nie jest najwyższy). 

(…)

…/24.
qmaxmax odpowiada warunkom najniekorzystniejszego obciążenia układu (nie jest najwyższy).
Wskaźniki opisujące wielkość poboru podawane są jako wartości globalne (m3, m3/h, l/s) oraz
jako wartości jednostkowe przeliczone na 1 mieszkańca M lub na jednostkę produkcji j.p.
(l/Md, l/Mh, m3/t, m3/m3, l/j.p.).
Zużycie maksymalne dobowe służy do wymiarowania urządzeń centralnych i przewodów
tranzytowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz