Zarządzanie produkcją

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 9 stron. Notatka zawiera opracowane zagadnienia egzaminacyjne takie jak: opisać CAM - komputerowo wspomagany system wytwórczy, przykład ciągłych procesów produkcji, restauracja wektory wejścia i wyjścia, informacja jako element wejścia do systemu produkcji, fazy cyklu produkcji, odmiany produkcji, proces wytwórczy obsługowy, kapitał jako wektor wejścia, sposoby oczyszczania ścieków, czynniki energetyczne jako wektor wejścia, szkoła wektory wejścia i wyjścia, opisać FMS, procesy dyskretne i ciągłe, marketing symultaniczny, produktywność systemu produkcyjnego, Zastosowanie gazów technicznych, metody skracania cyklu produkcyjnego, struktura produkcyjna, charakterystyka procesów aparaturowych, stopień specjalizacji ? stanowisko robocze, cele i metody skracania cyklu produkcyjnego, cechy procesu produkcyjnego, moduł produkcyjny, hipermarket wektory wejścia i wyjścia, wektor wyjścia, formy potokowe i niepotokowe + przykłady, systematyka typów organizacji produkcji, straż pożarna ? wektory wejścia i wyjścia, procesy produkcyjny wg stosowanych technologii, szpital ? wektory wejścia i wyjścia, just in time (zastosowanie), organizacja i zadania gospodarki narzędziowej.

opisać CAM - komputerowo wspomagany system wytwórczy - definiowany również jako system przygotowywania procesów produkcyjnych, sterowania nimi, rejestrowania jak również obejmujący wszelkie działania organizatorskie. CAM można określić jako:
elastyczny system wytwórczy który jest w stanie wytwarzać równolegle zestawy różnych wyrobów w różnych wielkościach serii, przy zmianach ilościowych i asortymentowych sterowanych komputerowo
system sterowany hierarchicznie, komputerowo nadzorowany i obsługiwany przez mały zespół ludzi, który potrzebny jest do wykonania tych samych zadań w warunkach konwencjonalnych
system, który sam generuje programy obróbki i marszruty przebiegu części i podzespołów przez moduły i stanowiska robocze
Przykład ciągłych procesów produkcji - z reguły aparaturowe, na trwałe powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana „sztywnymi układami”. Procesy produkcyjne ciągłe są typowymi dla ciężkiego przemysłu chemicznego, cementowego, dla energetyki i ciepłownictwa, przemysłu petrochemicznego itp. I zazwyczaj przebiegają bez przerw w całodobowym cyklu pracy. Naturalnym kierunkiem doskonalenia tych procesów jest mechanizacja i automatyzacja, powiększanie gabarytów urządzeń, wydłużenie okresu pracy bezawaryjnej poprawa jakości dozorowania, lepsze receptury, lepsze półwyroby.(str. 62, Durlik) (Procesy dyskretne - typowe dla przemysłu elektromaszynowego, samochodowego, hutniczego, odzieżowego, poligraficznego)
zakwalifikować proces produkcji piwa do wszystkich kryteriów (ciągły, aparaturowy)
opisać CIM - komputerowo zintegrowane systemy wytwórcze - obejmują one szereg czynności związanych z rozwojem wyrobów jak również zadania wynikające z realizacji zleceń: planowanie i sterowanie produkcją, opracowywanie ofert dla klientów a także kalkulację kosztów. Podstawowym celem CIM jest stworzenie całościowego systemu dla zintegrowanej realizacji zleceń.
Restauracja wektory wejścia i wyjścia - wektor wejścia: Produkty żywnościowe, Wyposażenie kuchni, Szef kuchni - oryginalne receptury, Wystrój wnętrza, Klimatyzacja; wektor wyjścia: Gotowe posiłki, Klimat spożywania (biesiady), Zadowolony klient
Wymienić sposoby ustalania wielkości partii transportowych (dostawy optymalne Wilsona)
Informacja jako element wejścia do systemu produkcji - inform

(…)

… typów produkcji i form jej organizacji. Określona odmiana organizacji produkcji, jako związana z konkretną formą przepływu produkcji, wpływa na zapasy produkcji w toku i gospodarkę zapasami produkcyjnymi. (Typy produkcji: masowa, seryjna, jednostkowa) Formy:
Niepotokowa - jednostkowa- tradycyjna przestarzała
Potokowa - masowa- nowoczesna
Proces wytwórczy obsługowy - proces wytwórczy dotyczy wytwarzania…
…. Stosowany jest także w hutnictwie do spalania i wytopu stali. Azot: Zastosowanie: W przemyśle chemicznym do produkcji amoniaku, nawozów i materiałów wybuchowych, W przemyśle elektrotechnicznym stosowany jest do napełniania lamp jarzeniowych i żarowych. W przemyśle do wytwarzania atmosfery ochronnej, do prac laboratoryjnych, w przemyśle spożywczym do szokowego zamrażania produktów żywnościowych…
… inwestycyjnej i realizacji zakupów czynników produkcji możliwie najpóźniej,, jednak z takim wyprzedzeniem, aby nie zmarnować szansy
możliwie jak najszybciej realizować zamierzenia, projekty rozwojowe, aby jak najkrócej „zamrażać” bezproduktywnie środki inwestycyjne i zakupione czynniki produkcji
już na etapie przygotowania produkcji obok procesu wytwórczego, przygotowywać również proces dystrybucji, sieć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz