Fabryka farb-ocena oddziaływania na środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Fabryka farb-ocena oddziaływania na środowisko - strona 1  Fabryka farb-ocena oddziaływania na środowisko - strona 2  Fabryka farb-ocena oddziaływania na środowisko - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Projekt nr 3.
Ocena oddziaływania na środowisko. Fabryka farb.
1. Synteza.
Synteza stanowi zwięzłe omówienie rezultatów oceny oraz zalecanych rozwiązań projektowych i organizacyjnych wraz z wnioskami.
Szkic nr 2 stanowi doskonałe zobrazowanie położenia fabryki. Dostępność i jednoczesne oddalenie od osiedli ludzkich stanowi mocny atut w proponowanym projekcie.
Wpływ na środowisko będzie niewielki przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego. Plusem też jest stała kontrola wpływu zanieczyszczenia fabryki na środowisko.
W ramach inwestycji związanych z kampanią „wchodzenia do Europy” mile widziane będą dotacje na zakup filtrów kominowych zmniejszających zanieczyszczenie powietrza.
2. Położenie.
Fabryka farb ekologicznych „Bledziuch” ma znajdować się na północny zachód od miasta Wilgotna, nad rzeką Mokrą, oraz na zachód od rzeki Ciekła. Dojazd do fabryki dobudowaną drogą od szosy głównej J-23. W chwili obecnej tereny te nie przedstawiają większej wartości - łąki VI klasy oraz niewielkie obszary zagajników, które pozostaną ze względów estetycznych. Projektowane położenie przedstawiono na szkicu nr 2.
3. Cel inwestycji.
Na obszarze gminy Łazęgi (miasta Wilgotna, Ciapki, wieś Tęczowo) istnieje wysoki stopień bezrobocia. Zakład tego typu zlikwiduje w 80 % ten stan, co pozwoli również na rozwój gminy. Powstanie fabryki na tym terenie wypełni również lukę w zapotrzebowaniu na farby ekologiczne, które dotychczas sprowadzane były z zagranicy. Stanowić one będą konkurencję dla farb zagranicznych ceną, dostępnością, łatwością użycia oraz informacjami na temat tego produktu w języku polskim.
4. Zakres oceny.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji poczynione zostały pewne badania. Stanowią one istotną część projektu. Badania te uwzględniły zarówno kondycję ekonomiczno-gospodarczą jak i przyrodniczo-ekologiczną. Alternatywne rozwiązania położenia i budowy fabryki. Pierwsza propozycja dotyczyła położenia. Wybudowanie zakładu przy rozwidleniu rzek Ciekła i Mokra jest dogodne ze względu na zapotrzebowanie w wodę podczas procesu produkcji. Jednakże kłopotliwe byłoby oddawanie zanieczyszczonej wody do oczyszczalni, drugi problem to możliwość dojazdu do zakładu, zarówno pojazdów osobowych, jak i transportowych.


(…)

… oczyszczalni.
Ta inwestycja będzie pierwszą, jaką inwestor wykona. Ma ona na celu przekonać mieszkańców okolicznych osiedli do budowanej fabryki, a także dać jak najszybsze zatrudnienie okolicznej ludności. Oczyszczalnia będzie, oprócz oczyszczania ścieków fabrycznych, oczyszczać będzie też ścieki komunalne z Wilgotnej, Ciapek i Tęczowa. Położenie zaplanowane jest na wschodnim brzegu rzeki Ciekła…
… wykorzystywanej w procesie produkcji. W tym celu na terenie fabryki powinna powstać niewielka oczyszczalnia (osadnik + proces oczyszczania chemicznego). Dodatkowo należałoby zamontować na kominach kotłowni filtry odsiarczania i odpylania. Zmniejszy to w 48% zanieczyszczenie zarówno powietrza jak i gleby. Dla pewności skuteczności rozwiązań należy prowadzić pomiary kontrolne w ramach monitoringu. 8. Wnioski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz