Fabryka benzyny syntetycznej-ocena oddziaływania na środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fabryka benzyny syntetycznej-ocena oddziaływania na środowisko - strona 1 Fabryka benzyny syntetycznej-ocena oddziaływania na środowisko - strona 2 Fabryka benzyny syntetycznej-ocena oddziaływania na środowisko - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Projekt nr 3.
Ocena oddziaływania na środowisko.Fabryka benzyny syntetycznej.
Wykonała:
1. Synteza.
Synteza stanowi zwięzłe omówienie rezultatów oceny oraz zalecanych rozwiązań projektowych i organizacyjnych wraz z wnioskami.
Szkic nr 2 stanowi doskonałe zobrazowanie położenia fabryki benzyny syntetycznej. Dobry dojazd i jednoczesne oddalenie od osiedli ludzkich stanowi mocny atut w zalecanym projekcie.
W ramach inwestycji związanych z kampanią „wchodzenie do Europy” mile widziane będą dotacje na zakup filtrów kominowych zmniejszających zanieczyszczenie powietrza.
Wpływ na środowisko będzie niewielki przy zastosowaniu ww. sprzętu ochronnego. Plusem też jest stała kontrola wpływu zanieczyszczenia fabryki na środowisko.
2. Położenie.
Fabryka benzyny syntetycznej „NitroBak” ma znajdować się na północny zachód od miasta Piszpan, nad rzeką Etylina, oraz na zachód od rzeki Metanol. Dojazd do fabryki dobudowaną drogą od szosy głównej 007. W chwili obecnej tereny te nie przedstawiają większej wartości - łąki V klasy oraz niewielkie obszary zagajników, które pozostaną ze względów estetycznych. Projektowane położenie przedstawiono na szkicu nr 2.
3. Cel inwestycji.
Na obszarze gminy Oktan (miasta Piszpan, Lejpan, wieś Wyciory) istnieje stosunkowo wysoki stopień bezrobocia. Zakład tego typu zlikwiduje w 68 % ten stan, co pozwoli również na rozwój gminy. Powstanie fabryki na tym terenie wypełni również lukę w zapotrzebowaniu na asortyment tego typu. Pomimo pierwotnie wysokiej ceny 1 galonu, w ciągu trzech lat prognozuje się spadek ceny o około 47%. Benzyna syntetyczna stanowić będzie konkurencyjny produkt dla benzyny sprowadzanej z zagranicy
4. Zakres oceny.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji poczynione zostały pewne badania. Stanowią one istotną część projektu. Badania te uwzględniły zarówno kondycję ekonomiczno-gospodarczą jak i przyrodniczo-ekologiczną. Alternatywne rozwiązania położenia i budowy fabryki. Pierwszą propozycją było posadowienie zakładu na peryferiach miasta Piszpan w rozwidleniu pomiędzy rzeką Metanol a drogą 007. Projekt ten nie został przyjęty ze względu na bliskość osiedli mieszkalnych.

(…)

… na siebie, jeśli chodzi o terminy wykonania:
Budowa oczyszczalni.
Ta inwestycja będzie pierwszą, jaką inwestor wykona. Ma ona na celu przekonać mieszkańców okolicznych osiedli do budowanej fabryki, a także dać jak najszybsze zatrudnienie okolicznej ludności. Oczyszczalnia będzie, oprócz oczyszczania ścieków fabrycznych, oczyszczać będzie też ścieki komunalne z Piszpan, Lejpan i Wyciory Położenie…
… oczyszczania chemicznego). Dodatkowo należałoby zamontować na kominach kotłowni filtry odsiarczania i odpylania. Zmniejszy to w 49% zanieczyszczenie zarówno powietrza jak i gleby. Dla pewności skuteczności rozwiązań należy prowadzić pomiary kontrolne w ramach monitoringu. 8. Wnioski.
Przy zastosowaniu wszystkich sposobów zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska fabryka ta stanowić będzie doskonałe rozwiązanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz