Oczyszczanie ścieków - strona 21

Polityka energetyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

odprowadzania lub oczyszczania ścieków, albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Układ...

Usuwanie odpadów stałych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

% - przemysł 1,5% - gospodarstwa domowe (47,5% z tego to resztki żywności) 1% - osady po oczyszczaniu ścieków...

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736

, oczyszczanie ścieków, odpływów stałych, gazów zasada uspołecznienia - programy muszą mieć poparcie społeczne...

Geografia przemysłu - wykład 14

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

transportowe i komunikacyjne, sieć energoelektryczna, wodna, kanalizacyjna, oczyszczanie ścieków, gazociągi...

Zakazy i nakazy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

służących ochronie środowiska (dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, odbiór i unieszkodliwianie...

Ochrona środowiska -ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1386

z odpadów, ścieków i gazów odlotowych, 3.neutralizacja zanieczyszczeń - oczyszczanie ścieków, gazów...