Ochrona środowiska -ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ochrona środowiska -ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona środowiska to: d )zespół środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka Co jest przedmiotem ekologii? C)środowisko Patronem ekologii jest: b)św. Franciszek z Asyżu Wymień zjawiska składające się na ws półczesny kryzys ekologiczny GLOBALNE OCIEPLENIE WYLESIENIA PUSTYNNIENIA DZIURA OZONOWA ERUPCJE WULKANOW PRZELUDNIENIE WZROSTY TEMPERATURY Prekursorem filozofii ekologicznej jest : b)prof. Henryk Skolimowski W jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną w gospodarstwach domowych? Wyłączenie nieużywanych sprzętów elekto., żarówki energoosz., odłączenie np. ładowarek po załadow. Tel., oszczędzanie światła , Jakie gazy powodują efekt cieplarniany ? D)wszystkie odp Efekt cieplarniany : a)jest potrzebny, gdyż bez … pokryta lodem b)jego przyczyną jest zmiana składu c)to zjawisko podwyższenia temperatury planety Co jest przyczyną wzrostu emisji dwutlenku węgla CO 2 do atmosfery (2)? Wybuchy wulkanów, emisja CO2 przez fabryki, spalanie paliw kopalnianych, procesy życiowe org Metan emitowany jest w sposób naturalny do atmosfery poprzez : d)beztlenowy rozkład materii organicznej na terenach podmokłych Pierwsza między . konwencja dot . ochrony środowiska odbyła się : a)w Sztokholmie 1972 r. Wymień pods . D ok . opracowane na konferencji ONZ w Rio : Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 2. Agendę 21  - katalog celów ochrony do realizowania w XXI wiek 3. Konwencję o zachowaniu  różnorodności biologicznej 4.Deklarację dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania  lasów Co określa Agenda 21 - Globalny Program Działań? Określa podst. Dzialania w zakresie ochrony i ksztalto. Srodow. Zycia człowieka. Przedst. Sposon pracow. I wrarzenia programow zroznicow. Rozwoju w Zycie lokalne. Okresla takie tematy jak: 1. Zagrozenie ekonomiczne i spol. 2. Ochrona i zarzą.  zasob. Nat.  w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 3. Wzmacnianie roli GL. Grup spol. I organizacji 4. Możliwości realizowane Wymień 8 reguł ery ekologicznej: 1. Uznanie rozwoju psychicznego człowieka za GL. Cel zycia 2. Okreslenie nieprzekraczalnego poziomu zaspoko. Wlanych potrzeb mater. 3.przyjecie przeciętnej dzietności w rodzinie na 2dzieci 4.zaakceptowanie koncepcji ekorozwoju 5. Dazenie do ochrony GL. Ekosystemow ziemi Podst . Z ało . ekorozwoju nie obejmują : d)wszystkie odpowiedzi są błędne Zasada prewencj i: a)kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za : wszystkie odp Wymień po 3 biogenne i antropogenne źródła zanieczyszczeń powietrz a : 1.wybuchy wulkanow, wietrzenie chem skal, pizary, wyladowania atmosw. 2. Przemysl, skladowanie surowcow i odpadow, motoryzacji Do instrumentów zasady ek

(…)

… spalinowych). Oddziaływanie tych zanieczyszczeń może bezpośrednio dotykać indywidualnego człowieka (np. smog wielkomiejski) jak i odnosić się do globalnej, światowej skali, jak np. efekt cieplarniany i „dziura ozonowa”, „kwaśne deszcze” które mają wpływ na całą przyrodę, tak florę, jak i faunę na obszarach wykraczających poza granice jednego państwa. Dla wody: mniej lub bardziej toksyczne związki chemiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz