Ochrona ludności - strona 7

Recykling tworzyw sztucznych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr inż. Beata Jaworska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2219

i środków dla potrzeb ochrony ludności itp.), doskonalenie metod reagowania i zwalczania zagrożeń...

Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

. np.: ZO Ustala, jakie zasady maja być stosowane do ochrony ludności cywilnej w konfliktach...

Pytania do egzaminu - Liga Narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 777

. Były powiązane z pewnym rachunkiem ekonomicznym. Oprócz ochrony ludności cywilnej pojawia się też w 1785r...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, młodzież i sport; f) ochrona ludności; g) współpraca administracyjna” Samej edukacji i kształceniu...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5985

: Ochrona ludności cywilnej, Operacje pokojowe, Zapobieganie konfliktom, Zarządzanie i odpowiedzialność...