Konflikt w Kosowie - omówienie historii i zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikt w Kosowie - omówienie historii i zagadnień - strona 1 Konflikt w Kosowie - omówienie historii i zagadnień - strona 2 Konflikt w Kosowie - omówienie historii i zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


Konflikt w Kosowie Kosowo pod panowaniem tureckim (osmańskim) Według spisu ludnościowego przeprowadzonego w 1455 r., Albańczycy stanowili zaledwie 1-2 % Jeszcze w XVI wieku w Albanii dominowali wyznawcy Kościołów chrześcijańskich, katolickiego i prawosławnego. Pod silnym naciskiem tureckich władz, islamizacja albańskich szczepów stawała się coraz bardziej głęboka w 2 poł. XVII i na początku XVIII wieku, w granicach imperium zaczęły tworzyć się antagonizmy serbsko- albańskie Największą zachętą do przechodzenia na islam (Albanii) była polityka fiskalna państwa tureckiego, która przewidywała dla wyznawców tej religii szereg ulg, przy równoczesnym zaostrzaniu systemu podatkowego dla ludności chrześcijańskiej. Turcy pokonali Serbów. W wyniku tego Kosowo zostało zniszczone, a ludność pozostająca na tych terenach wymordowana lub zmuszona do ucieczki. ( gł. do Wojwodiny) Wielka Wędrówka była ważnym punktem zwrotnym w historii Serbii. Ludność serbska została zdziesiątkowana przez zarazę i wojska tureckie. Fizyczne wytępienie, wielka liczba uchodźców, palenie wielkich klasztorów i ich bogatych skarbnic oraz bibliotek, śmierć wielkiej liczby mnichów i kleru dopełniło miary spustoszeń. Wśród napływających do Kosowa po 1690 r. Albańczyków dominowała ludność pasterska. Masowa migracja tysięcy Serbów z bogatych i dobrze zagospodarowanych już od średniowiecza ziem Kosowa wywołała niepokój władz tureckich, które w zamian za pozostanie obiecywały im amnestie i trzyletnie zwolnienie od danin. Wraz z napływem Albańczyków, którzy wypełnili powstałą pustkę, rozpoczęła się jedna z najbardziej dramatycznych kolonizacji w dziejach nowożytnej Europy. Muzułmanie albańscy zmuszali pozostałych Serbów do opuszczania Kosowa. Terror przybrał na sile również po kolejnej masowej migracji kilkudziesięciu tysięcy Serbów z Kosowa w 1739 r. Przechodzenie Serbów na islam w Kosowie i Metochii, chociaż początkowo na niewielką skalę, zaczęło się jeszcze przed przenikaniem na te tereny Albańczyków. Proces ten zaczął nabierać rozmachu w XVII i w pierwszej poł. XVIII w., kiedy to Albańczycy zaczynali przenikać na zarezerwowane dla muzułmanów urzędy administracyjne i wojskowe w prowincji, korzystając przy tym z wielu ulg prawnych i podatkowych. Wielu Serbów przyjmowało islam jako konieczne zło, czekając tylko okazji na powrót do poprzedniej wiary Spory serbsko-albańskie o Kosowo, od wojen bałkańskich do zakończenia II wojny światowej. Rok 1912 zaczął się na Bałkanach pod hasłem “ Bałkany dla narodów bałkańskich ”, rozpoczynając tym samym ostatni etap wypędzenia Turków z Europy. Wybuch I wojny światowej 28 lipca 1914 r. przerwał stabilizacje serbskiego panowania w Kosowie.

(…)

… (Albanac, Albanci), której dotychczas używano tylko dla określenia mieszkańców Albanii.
Przyczyny realnego wzrostu liczby ludności albańskiej w Kosowie są różne. Jednak najważniejszą przyczyną jest wielki przyrost naturalny. Było to efektem socjalnego zacofania i biedy, ale i wpływu czynnika wyznaniowego (islamskiego) oraz zaplanowanej polityki demograficznej, która z kręgów wyznaniowych i politycznych…
… się najstarsze zabytki państwowości serbskiej, tu leży Kosowe Pole symbol walki Serbów z najazdem tureckim.
Serbskie władze zarzucały Albańczykom terroryzm i miały w tym względzie zupełną rację. Armia Wyzwolenia Kosowa kontrolowała faktycznie obszar kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych w okolicach Drenicy, prowadziła walkę partyzancką i często porównywano ją w metodach działania do Irlandzkiej Armii
….
Kosowo w ramach Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.
Pierwsza powojenna konstytucja została uchwalona 31 stycznia 1946 r. Zgodnie z jej postanowieniami: “federalizm Jugosławii jako historyczna konieczność jest wyrazem dobrowolnego zjednoczenia narodów wchodzących dawniej w skład jugosłowiańskiej monarchii- w jedno wspólne państwo, przy zachowaniu praw do samookreślenia, aż do oderwania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz