Ochrona danych osobowych byłego pracownika - strona 5

Działalność Mennicy SA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

kierownika. Jest to decyzja ostateczna. Ochrona danych. Arkusze ocen muszą być odpowiednio zabezpieczone...

Informatyka - Sieci Komputerowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

podwyŜszające poziom bezpieczeństwa danych KaŜda organizacja musi wypracować własną politykę ochrony zasobów...

Notatki prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4991

. Udostępnianie danych osobowych w ramach stosunku pracy. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej...

Informatyka w administracji- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1750

Inspektor Ochrony Danych Osobowych x b) minister właściwy ds. ochrony danych osobowych x TAK NIE 10 Zwykły...

Notatki ekonomika

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Potulski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

dla pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rolników - dane rachunkowe będą grupowane według różnych...