Ochrona danych osobowych byłego pracownika - strona 4

Informacje niejawne - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2429

. Pełnomocnik ochrony jest obowiązany przekazać właściwej służbie ochrony państwa dane wymagane do ewidencji...

Dokumentacja pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 10. Oświadczam, że dane...

Nawiązanie stosunku pracy -zagadnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. o ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

te prawa Przesłanki obligatoryjnej odmowy udostępnienia – informacja dotyczy (2): 4. danych osobowych...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

zamieszczenia na towarze określonych informacji, 7) obowiązek podania w ofercie określonych danych, 8) obowiązek...