Prawo do właściwych warunków pracy-BHP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do właściwych warunków pracy-BHP - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO DO WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY (BHP) W środowisku pracy pracownicy są narażeni na ujemne oddziaływanie warunków pracy, w szczególności maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, technicznych także współpracujących ze sobą ludzi. Stosowanie środków zapewniających ochronę życia i zdrowia pracowników stanowić powinno nieodłączny element działalności każdego pracodawcy, również prywatnego. Do takich działań obliguje także Europejska Karta Socjalna, podpisana przez Polskę w chwili wstąpienia do Rady Europy w listopadzie 1991 r.
W przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznej pracy pracownik może odmówić świadczenia pracy. Pracownik ma prawo do samoobrony przed niebezpiecznymi warunkami pracy. Powstrzymanie się od wykonywania pracy lub oddalenie się z miejsca pracy, w tych okolicznościach nie będzie stanowić naruszenia powinności pracownika, a co za tym idzie - nie pozbawi tej osoby prawa do wynagrodzenia. Pracownik ma również prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy dyspozycja pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy. Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej określone w rop. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH Prawo człowieka do ochrony jego sfery prywatności jest objęte ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Swobód., z 1950 r., będącej dziś podstawowym instrumentem działania Rady Europy. Nikomu i w żadnej sytuacji nie wolno naruszać dóbr osobistych drugiej osoby, chyba, że takie działania nie nosi znamion bezprawności. Przez dobra osobiste człowieka rozumie się najogólniej indywidualne wartości świata uczuć i życia psychicznego jednostki, słowem te z dóbr związanych z człowiekiem, które dotyczą jego sfery osobistej i przedstawiają dla człowieka wartość niemajątkową. Prawa służące ochronie tych dóbr noszą nazwę praw osobistych. Naruszenie dóbr osobistych pracownika ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy pracodawca skieruje pod adresem tej osoby słowa powszechnie uznawane za obraźliwe i poniżające. Dobrem osobistym szczególnie chronionym jest prawo pracownika do zachowania w tajemnicy informacji o wysokości jego wynagrodzenia. Naruszenie dóbr osobistych może mieć także związek z wymuszeniem na pracowniku poddaniu się badaniom na zawartość alkoholu w jego organizmie, organizmie podsłuchem rozmów telefonicznych- bez zgody pracownika, z monitoringiem, czy też z przeszukaniem osobistym pracownika, dokonanym przez osoby nieuprawnione. Źródłem bezprawnego naruszenia dóbr osobistych pracownika i kandydata do pracy może być również niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz