Zasada poszanowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada poszanowania - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika .
Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika nakazuje pracodawcy norma zawarta w art. 11 1 k.p. Jeśli naruszenie dóbr osobistych pracownika było tak drastyczne, że można określić je jako ciężkie, to pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 1 1 k.p.). Bez względu na to, czy korzysta z tej możliwości, może domagać się zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego, na podstawie art. 24 i 448 k.c.
Do środków prawnych dyscyplinujących pracowników, będących legalną formą uzasadnionego naruszenia godności pracownika, należy wymierzanie kar porządkowych, które są napiętnowaniem niektórych form nagannego zachowania pracownika. Z poszanowaniem dóbr osobistych związane jest przeciwdziałanie mobbingowi, co stanowi jeden z głównych obowiązków pracodawcy. Mobbing to działania polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, którego celem albo skutkiem jest poniżenie, ośmieszenie, izolowanie z grupy (art. 94 3 § 2 k.p.). Z mobbingiem mamy do czynienia także wtedy, gdy jego sprawcami są inni pracownicy. W przypadku gdy mobbing wywołał u ofiary rozstrój zdrowia, może ona domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę (art. 94 3 § 3 k.p.). Jeśli pod wpływem mobbingu pracownik rozwiązał stosunek pracy, to może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia (art. 94 3 § 4 k.p.). Można też domagać się zadośćuczynienia na podstawie art. 24 k.c., jeśli mobbing stanowił naruszenie dóbr osobistych, a nie doszło do rozstroju zdrowia ani rozwiązania stosunku pracy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz