Działalność Mennicy SA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność Mennicy SA - strona 1 Działalność Mennicy SA - strona 2 Działalność Mennicy SA - strona 3

Fragment notatki:


Struktura i działalność Spółki Mennica Państwowa S.A.
Spis treści I. Informacje podstawowe .....................................................................................3
II. Organizacja......................................................................................................9
III. Polityka personalna........................................................................................12
IV. Szkolenia i rozwój ..........................................................................................17
V. Struk tura działalności marketingowej.................................................................20 VI. Informacje dodatkowe i uwagi .........................................................................22
I. INFROMACJE PODSTAWOWE 1. Historia i powstanie firmy. Forma prawna. W 1764 roku Sejm Elekcyjny wybierając Stanisława Augusta na króla Polski obarczył go obowiązkiem przeprowadzenia reformy monetarnej i uruchomienia nowej Mennicy. Od 80 lat mennice krajowe były zamknięte i w obiegu brakowało dobrego krajowego pieniądza. W dniu 10 lutego 1766 roku przeprowadzono w Polsce reformę menniczą, a zorganizowana od podstaw nowa mennica w Warszawie przy ul. Bielańskiej biła monety złote, srebrne i miedziane, a także medale i ordery. W roku 1791 wprowadzono litery M. - V. oraz M. - W. jako znak menniczy. Litery M. - W. jako znak Mennicy Warszawskiej używane były też później w XIX w. W 1796 roku, po trzecim rozbiorze Polski, Mennica została zamknięta. Nowy statut otrzymała w 1810 roku i wznowiła na krótko działalność na potrzeby Księstwa Warszawskiego.
Na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku zaborcy dokonali nowego podziału Polski i od stycznia 1816 roku Mennica rozpoczęła bicie monet pod stemplem i na rachunek Królestwa Polskiego tj. dla ziem pod zaborem rosyjskim. Od 1824 roku Mennica posiada monopol na wyrób pieczęci i stempli urzędowych. W 1831 roku, podczas powstania listopadowego Mennica biła monety z godłami narodowymi (Orłem i Pogonią). Wtedy też na krótki czas stała się fabryką zbrojeniową. Po upadku powstania listopadowego w Mennicy bito monety rosyjsko - polskie, a od 1842 roku rosyjskie. W dniu 1 stycznia 1868 roku Mennica Warszawska została zamknięta, a maszyny, archiwum i zbiory numizmatyczne wywieziono do Petersburga. Budynek Mennicy przy ul. Bielańskiej rozebrały władze carskie w 1905 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska reaktywowała własne mennictwo. W dniu 14 kwietnia 1924 roku dokonano otwarcia Mennicy Państwowej w Warszawie w budynkach po carskim monopolu spirytusowym na Pradze, przy ul. Markowskiej.


(…)

… w przetargach na produkcję monet dla innych państw,
wysyłka ofert.
4. Promocja.
reklama prasowa, targi,
public relations,
wyjazdy akwizycyjne do klientów,
działania below-the-line
5. Narzędzia i sposoby realizacji projektów w zakresie promocji
a. reklama prasowa:
w czasopismach branżowych tj. „Przegląd numizmatyczny”, niemiecki „Munzen Reveu”, sporadycznie w „Gazecie Wyborczej”.
b. public relations: Mennica…
… metodami obróbki w luźnym
ścierniwie oraz w zakresie obróbki skrawaniem, elektroerozyjnej itp.,
- związanych z budownictwem na rachunek własny i w pośrednictwie we wszystkich
formach z generalnym wykonawstwem inwestycji włącznie,
- najmu i dzierżawy na rachunek własny i w pośrednictwie we wszystkich formach,
- przechowywania i składowania towarów oraz wartości dewizowych,
- projektowych i konsultingowych…
… o nominale 1 i 2 grosze z wsteczną datą 1949. W latach pięćdziesiątych Mennica wznowiła również działalność w zakresie przerobu metali szlachetnych, produkcji odznak i odznaczeń.
W roku 1966, z okazji 200-lecia Mennica Państwowa odznaczona została Orderem Sztandaru Pracy I Klasy.
W latach 1991 - 1994 wybudowano nowy gmach Mennicy przy ul. Żelaznej 56, który otworzył 26 września 1994 roku ówczesny Prezydent…
… firmy
5.1 Misja:
„ Jesteśmy firmą, która w zakresie produkcji monetarnej i grawersko - medalierskiej, która chce utrzymać swoją historyczną pozycję oraz dąży do ekspansji na rynki zagraniczne, natomiast w przetwórstwie metali szlachetnych pragnie zaistnieć jako licząca się firma europejska, zachowująca dla siebie obrót tymi metalami w imieniu Skarbu Państwa.
W naszej działalności dbamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz