Ochrona Zabytków - strona 6

Materiały z Finansów lokalnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2177

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych...

Iluminacje - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Krystyna Gutowska
  • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Wenecką) z 1964 r. i Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 27 lipca 2004 r. Oba dokumenty...

Odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Służba Ochrony Zabytków...