Ochrona Zabytków - strona 7

Samowola budowlana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

) oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568). Wymagane...

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1337

indywidualnie do rejestru zabytków pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie...

Pozwolenie na budowę - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca...

Komunizm i faszyzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

komunalnej Ochrony Zabytków Resztą zajęli się bolszewicy. Od listopada 1917r. zaczęto mordować przeciwników...

Irena Wojnar- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2009

uwagę na konieczność szczególnej dbałości o nie. Program ochrony zabytków opracowany przez UNESCO...

Iluminacje 2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

ziemnych musi uzyskać wyprzedzające wytyczne wydziału ochrony zabytków lub innych kompetentnych władz...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

i wsi o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem i nieobjęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie...