odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi - strona 1 odpowiedzi - strona 2 odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


1. Karta Narodów Zjednoczonych 2. Ograniczenie w wykonywaniu suwerenności na podstawie dobrowolnej umowy międzynarodowej 3. 311 888 km², obszar morskich wód wewnętrznych Polski - 2005 km² oraz obszar morza terytorialnego - 8682 km² (12 mil morskich od brzegu) 4. Dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa, którego obywatelem jest przynajmniej jeden z rodziców. 5. Państwo jednolite (np. Polska), przeciwieństwo państwa złożonego (federacje i konfederacje) 6. Supranacjonalna 7. Roszczenie - skonkretyzowane uprawnienie 8. Elementarna jednostka redakcyjna akt prawnego 9. Kodeks procedury cywilnej - nie ma takiego czegoś 10. Hans Kelsen 11. W krajach „common law” dominuje prawo sędziowskie, ale rola prawa stanowionego wzrasta (statute law) 12. Prawo prywatne chroni interes indywidualny (występuje równorzędność stron) 13. Zasada samoobsługowości- dochodzenie prawa wymaga inicjatywy jednostki (np. złożenie pozwu) 14. Umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji ?prezydenta? nie jestem pewien, ale chyba o to lotto: są to umowy międzynarodowe dotyczące — pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, — wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, — członkostwa Rzeczypospolitej w organizacji międzynarodowej, — znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, — spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy, 15. (najważniejsza) Konstytucja-- ratyfikowane umowy międzynarodowe-- ustawy-- rozporządzenia z mocą ustawy--rozporządzenia wynonawcze (najmniej ważne) 16. Subsumpcja- podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego pod wybraną normę prawną 17. Strony w postępowaniu cywilnym - Powodowa i pozwana 18. postanowienia 19. jest ich 12, nie będe wypisywał ;p są w materiałach podane 20. Prezydentowi (ius legationis - zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych, czyli przyjmowania (legacja bierna) i wysyłania (legacja czynna) przedstawicieli dyplomatycznych innych podmiotów) 21. Podanie, wniosek, skarga (moim zdaniem coś z tego ) 22. system prawa stanowionego, czyli system kontynentalny 23. nie rozstrzygają o meritum sprawy 24. Prezydent ma do wyboru trzy możliwości: - pierwsza do podpisanie ustawy w ciągu 21 dni (w przypadku projektów pilnych - 7 dni) - druga możliwość to wystąpienie przed podpisaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. - trzecią możliwością jest przekazanie ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto prezydenckie). 25. Chyba wszystkich Na podstawie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku art. 154 Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Rząd - desygnując Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów 26. 1. Różnorodność źródeł prawa 2. Wielkość źródeł prawa 3. Brak kodyfikacji 4. Brak jednolitości merytorycznej

(…)

…-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa, Służba Ochrony Zabytków, Policja, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Budowlana, Inspekcja Transportu Drogowego, administracja oświatowa (Kuratorium Oświaty) - przy czym z tego co mówił, to wynika, że w teście będzie odp. Policja 34. Obecnie Polska dzieli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz