Oś liczbowa - strona 2

Matematyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3675

i wiadomości w beztekstowych ( tabelki , osie liczbowe itp. ) sytuacjach C4 – Umiejętność klasyfikowania...

Granica i zbieżność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

rzeczywistych oznacza ona, że leżą one w przedziale który jest odpowiednikiem koła dla osi liczbowej. Powyższy...

Ciągłość funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

. Z dowolności tego punktu wynika ciągłość funkcji na całej osi liczbowej. ♥ Twierdzenie 3.4 ( O ciągłości sumy...

Wektory, funkcje, logarytm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

)) ma równanie Interpretacja fizyczna pochodnej Załóżmy, że punkt P porusza się po osi liczbowej OS...

Biomechanika cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2947

(zależy od wybranego układu odniesienia). Rodzaje układów odniesienia:    jednoosiowy (1 oś liczbowa Ox...