Oś liczbowa

note /search

Liczby na osi liczbowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, oś liczbowa, współrzędne...

Tabela funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2254

w mierze łukowej (w radianach); np. kąt 1800 to radianów, tzn. w przybliżeniu 3,14 na osi liczbowej OX...

Nauczanie - technika linia czasu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

arkuszy papieru z narysowaną  linią czasu (osią liczbową) dla grup: Uczniowie zapoznają się z otrzymanym...

Zbiory i funkcje liczbowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

punktu osi liczbowej. Def. 0.2.2 (zbiór ograniczony z góry) Zbiór A  R jest ograniczony z góry...

Dziedzina funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

każde z założeo i wyznaczenie ich na osi liczbowej d) Wypisanie założeo do dziedziny, obliczenie x-ów...

Wytrzymałość materiałów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

dowolnie wyróżnionych włókien pręta, zwanych spodami. Umowa 2: Oś liczbową, na której będziemy odkładać...