Oś liczbowa

Liczby na osi liczbowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy matematyki, oś liczbowa, współrzędne...

Tabela funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Joanna Huk
 • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2219

w mierze łukowej (w radianach); np. kąt 1800 to radianów, tzn. w przybliżeniu 3,14 na osi liczbowej OX...

Nauczanie - technika linia czasu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

arkuszy papieru z narysowaną  linią czasu (osią liczbową) dla grup: Uczniowie zapoznają się z otrzymanym...

Zbiory i funkcje liczbowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

punktu osi liczbowej. Def. 0.2.2 (zbiór ograniczony z góry) Zbiór A  R jest ograniczony z góry...

Dziedzina funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

każde z założeo i wyznaczenie ich na osi liczbowej d) Wypisanie założeo do dziedziny, obliczenie x-ów...

Wytrzymałość materiałów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

dowolnie wyróżnionych włókien pręta, zwanych spodami. Umowa 2: Oś liczbową, na której będziemy odkładać...