Monitorowanie uczenia się - praca zaliczeniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitorowanie uczenia się - praca zaliczeniowa - strona 1 Monitorowanie uczenia się - praca zaliczeniowa - strona 2 Monitorowanie uczenia się - praca zaliczeniowa - strona 3

Fragment notatki:

Praca opiera się głównie na pozycji "Program Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III Z Ekoludkiem W Szkole" H. Kitlińskiej-Pięty. Zagadnienia pojawiające się w pracy to między innymi: płaszczyzny integracji, przewidywane osiągnięcia ucznia, test sprawdzający umiejętności uczniów w zakresie mnożenia i dzielenia. W ramach pracy opracowany został sprawdzian (konstrukcja testu odnosi się do podziału testów B. Niemiecko). Cechy testu: test sprawdzający, test o charakterze jednostopniowym, test mocy, test pisemny. Test zawiera takie pytania jak: podziel figury, wpisz brakujące liczby, uzupełnij tabelkę, oblicz dowolnym sposobem, znajdź rozwiązanie. Ponadto w notatce punktacja do testu oraz kryteria ocen,

Monitorowanie Uczenia Się
Cele programu nauczania:
„Program Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III Z Ekoludkiem W Szkole” H. Kitlińska-Pięta
Płaszczyzny integracji (klasa II)
Przewidywane osiągnięcia ucznia - uczeń potrafi:
4. Działania na liczbach naturalnych
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
Ćwiczenia prowadzące do uzyskania sprawności w obliczeniach pamięciowych
Ilustracje prostych działań na osi liczbowej
Liczby 0,1 w mnożeniu i dzieleniu
Zaznaczyć na osi liczbowej działania mnożenia i dzielenia
Mnożyć biegle w zakresie 30
Stosować prawo mnożenia w konkretnych sytuacjach
Wykonać działanie z liczbami 0, 1
Rozpoznawać liczby parzyste, nieparzyste
Zapisywać rozwiązane zadania za pomocą jednego zapisu
Test sprawdzający umiejętności uczniów w zakresie mnożenia i dzielenia do 100, powinien być wykonany zaraz po zakończeniu przerabianej partii materiału na ten temat.
Czas na wykonanie testu to 30 minut. Jest przeznaczony do podsumowania działu. Taki typu test lub prace klasowe, sprawdzian, należy poprzedzić powtórzeniem i utrwaleniem wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien podać w formie zagadnień i ćwiczeń uczniom dokładny zakres treści, które ma obejmować test, i rozwiązuje z uczniami przykładowe zadania. Może również z uczniami rozwiązywać próbny test. Istotą próbnego testu, sprawdzianu jest to, żeby zawierał tyle samo zadań i tego samego typu co właściwy test .
Konstrukcja poniższego testu odnosi się do podziału testów B. Niemiecko, jest to test:
Test sprawdzający
Test sprawdzający o charakterze jednostopniowym
Test pisemny
Test mocy Propozycja sprawdzianu:
(dla klas II w zakresie mnożenia i dzielenia do 100)
Podziel kółka po 2 i zapisz działanie:
…………………………………………………………………………………………………...
Podziel krzyżyki po 5 i zapisz działanie:
…………………………………………………………………………………………………...
Podziel kółka po 3 i zapisz działanie:
…………………………………………………………………………………………………...


(…)

…)
Niedostateczny
Poniżej 30%
Dopuszczający
30-49%
Dostateczny
50-69%
Dobry
70-79%
Bardzo Dobry
80-89%
Celujący
Powyżej 90%
Ilość zdobytych punktów:
? x 100% : 37 = wynik
Bibliografia:
„Program Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach I-III Z Ekoludkiem W Szkole” H. Kitlińska-Pięta
www.superkid.pl
Stucki E. „Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych”
Niemierko B. „ Pomiar wyników kształcenia”
6
2 x…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz